Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała NR XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu wysokości stawki tej opłaty na terenie Miasta i Gminy Człopa 2019-11-20 12:43
dokument Uchwała NR XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Człopa w ramach "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człopa na lata 2019 - 2032" 2019-11-20 12:43
dokument Uchwała NR XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina Człopa. 2019-11-20 12:41
dokument Uchwała NR XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa dla obszaru działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa. 2019-11-20 12:40
dokument Uchwała NR XIII/99/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa 2019-11-20 12:38
dokument Uchwała NR XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człopa na lata 2019 - 2032" 2019-11-20 12:48
dokument Uchwała NR XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. zmieniająca uchwałę nr XXII/179/2001 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26.09.2001 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. 2019-11-20 12:26
dokument Uchwała NR XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) na rok 2020. 2019-11-20 12:24
dokument Uchwała NR XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymywania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa. 2019-11-20 12:22
dokument Uchwała NR XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 2019-11-20 12:21
dokument Uchwała NR XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 2019-11-20 12:19
dokument Uchwała NR XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej oraz kompleksu boisk zewnętrznych przy ul. Osiedlowej 9 w Człopie 2019-11-20 12:18
dokument Uchwała NR XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody. 2019-11-20 12:16
dokument Uchwała NR XIII/90/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty od posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2019-11-20 12:16
dokument Uchwała NR XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 2019-11-20 12:14
dokument Uchwała NR XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2020r. 2019-11-20 12:13
dokument Uchwała NR XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 2019-11-20 12:11
dokument Uchwała NR XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Człopa 2019-11-20 12:11
dokument Uchwała NR XIII/85/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2019 rok. 2019-11-20 12:09
dokument Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad - sesja nr XIII/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.11.2019r. 2019-11-20 12:07
dokument Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Człopie 2019-11-20 12:07
dokument Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Człopie 2019-11-20 12:06
dokument Lista obecności Radnych na XIII sesji Rady Miejskiej w Człopie w dniu 19.11.2019r. 2019-11-20 12:05