herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr VI/47/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza M i G Człopa. 2014-11-03 14:24
Uchwała Nr VI/46/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie wyboru delegata na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2014-11-03 14:24
Uchwała Nr VI/45/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/288/2010 z dnia 28.10.2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie trwania obchodów "Dni Człopy" w dniach od 30 lipca do 31 lipca 2011 roku organizowanych w 2011roku. 2014-11-03 14:23
Uchwała Nr VI/44/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok. 2014-11-03 14:20
Uchwała Nr VI/43/2011 z dnia 31 marca 2011 w sprawie nadania Imienia Publicznemu Gimnazjum w Człopie 2014-11-03 14:18
Uchwała Nr VI/42/2011 z dnia 31 marca 2011 2011-04-21 13:10
Uchwała Nr VI/41/2011 z dnia 31 marca 2011 2011-04-21 13:07
Uchwała Nr VI/40/2011 z dnia 31 marca 2011 2011-04-21 13:03
Uchwała Nr VI/39/2011 z dnia 31 marca 2011 2011-04-21 13:00
Uchwała Nr VI/38/2011 z dnia 31 marca 2011 2011-04-21 12:37
Uchwała Nr VI/37/2011 z dnia 31 marca 2011 2011-04-21 12:35
Uchwała Nr VI/36/2011 z dnia 31 marca 2011 2011-04-21 12:34
Uchwała Nr VI/35/2011 z dnia 31 marca 2011 2011-04-21 12:30