herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

ds. archiwizowania dokumentacji, spraw kadrowych i oświaty

Jadwiga Hyra
ds. archiwizowania dokumentacji, spraw kadrowych i oświaty

tel.
fax
 067 259 10 69
 067 259 10 65
mail

 Do zadań stanowiska do spraw archiwizowania dokumentacji, spraw kadrowych i oświaty należy  w szczególności:

1)       prowadzenie ewidencji dokumentacji archiwalnej Urzędu,

2)       przechowywanie oraz ochrona przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą tworzonej w Urzędzie dokumentacji,

3)       udostępnianie materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwum urzędu,

4)       nadzorowanie przekazania akt do archiwum zakładowego,

5)       prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

6)       przygotowanie i wydawanie świadectw pracy,

7)       kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych,

8)       wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

9)       prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem gminnych placówek oświatowych,

10)   sprawy związane z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych gminnych jednostek oświatowych,

11)   prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz organizowaniem konkursów na stanowiska kierownicze gminnych jednostek oświatowych,

12)   prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem i odznaczaniem  nauczycieli,

13)   udział w pracach komisji przetargowej działającej w oparciu o Prawo zamówień publicznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 29-10-2009 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Narel 27-11-2009 18:52