herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Uchwała Nr X/68/2011 z dnia 26.08.11r w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2011-2018. 20ll- lata czlopa na i Gminy Miasta prognozy finansowej wieloletniej uchwalenia w sprawie 201