herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

ds. obsługi informatycznej

Piotr Ciułek
ds. obsługi informatycznej

 
 
tel.
fax
 067 259 17 26
 067 259 10 65
mail

Do zadań stanowiska do spraw obsługi informatycznej należą:

1)      Administrowanie siecią komputerową Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

2)      Archiwizowanie danych.

3)      Instalacja i aktualizacja oprogramowania.

4)      Usuwanie zgłoszonych usterek lub zgłaszanie ich do serwisu.

5)      Przydzielanie i konfiguracja kont pocztowych pracownikom urzędu.

6)      Uczestniczenie w opracowywaniu projektów programów informatyzacji Urzędu z uwzględnieniem kompatybilności tych programów z systemami informatycznymi jednostek administracji rządowej i samorządowej.

7)      Prowadzenie bieżącej analizy rozwoju zastosowań techniki informatycznej w Urzędzie do wspomagania pracy administracyjnej, w tym:

- gromadzenie materiałów źródłowych, literatury, ofert, umów,

- udział w szkoleniach, naradach.

8)      Inspirowanie i realizacja nowych wdrożeń informatycznych.

9)      Opiniowanie prac rozwojowych z zakresu informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

10)   Podejmowanie inicjatyw zmierzających do współdziałania z innymi urzędami oraz organami samorządu terytorialnego w zakresie koordynacji wdrożeń.

11)   Ewidencjonowanie sprzętu i oprogramowania, dysponowanie nimi oraz ocena celowości i stopnia wykorzystania.

12)   Koordynowanie i organizacja szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa w zakresie wdrażanych technik komputerowych.

13)    Inspirowanie zmian organizacyjnych związanych ze specyfiką i potrzebami technologii informacyjnej.

14)   Sporządzanie sprawozdań i raportów z realizacji zadań w zakresie informatyzacji.

15)   Współdziałanie z Ośrodkiem Informatyki Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

16)   Przekazywanie akt własnych do Archiwum Zakładowego i prowadzenie zbioru protokołów zdawczo – odbiorczych.

17)   Nadzór nad funkcjonowaniem sieci informatycznej w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa, inicjowanie zadań z zakresu jej modernizacji.

18)   Tworzenie, rozwijanie i prowadzenie strony internetowej Miasta i Gminy Człopa. W tym umieszczanie informacji dostarczanych przez osoby uprawnione na stronie internetowej Człopy – oraz pomoc i zakładanie kont osobom mającym obowiązek dbania o aktualizacje strony.

19)   Sprawowanie nadzoru nad Biuletynem Informacji Publicznej Miasta i Gminy Człopa, zakładanie kont (w tym dla jednostek organizacyjnych gminy) oraz pomoc użytkownikom w obsłudze.

20)   Sprawowanie nadzoru nad wdrożeniami oraz realizacją wdrożeń systemów informatycznych:

- dokonywanie analizy potrzeb użytkowników,

- opracowywanie szkoleń pracowników.

21)   Zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów. Opracowywanie, aktualizacja oraz stosowanie zasad ochrony danych i systemów.

22)   Kontrolowanie, modyfikacja oraz aktualizacja zabezpieczeń informatycznych.

23)   Udział w pracach komisji przetargowej działającej w oparciu o Prawo zamówień publicznych w sytuacji, kiedy zamówienie dotyczy sprzętu informatycznego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 29-10-2009 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2009
Ostatnia aktualizacja: 27-07-2011 08:07