Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIII/93/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Genowefy Mrozik na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. 2011-12-15 13:13
dokument Uchwała Nr XIII/92/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie zmian w budżecie MiG Człopa na 2011 rok. 2011-12-15 13:12
dokument Uchwała Nr XIII/91/2011 z dnia 23.11.11r zmieniająca uchwałę nr XI/88/2007 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.11.2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2011-12-15 13:11
dokument Uchwała Nr XIII/90/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012rok. 2011-12-15 13:08
dokument Uchwała Nr XIII/89/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012rok. 2011-12-15 13:07
dokument Uchwała Nr XIII/88/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność MiG Człopa. 2011-12-15 13:05
dokument Uchwała Nr XIII/87/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa. 2011-12-15 13:04
dokument Uchwała Nr XIII/86/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie ustalenia stawek bazowych za przyjęcie odpadów innych niż niebezpieczne na składowisko odpadów w Człopie. 2011-12-15 13:02
dokument Uchwała Nr XIII/85/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowiezione do oczyszczalni ścieków z terenu gminy Człopa. 2011-12-15 13:01
dokument Uchwała Nr XIII/84/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność MiG Człopa. 2011-12-15 12:57
dokument Uchwała Nr XIII/83/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców Gminy Człopa w wodę. 2011-12-15 12:56
dokument Uchwała Nr XIII/82/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/160/2008 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19.12.2008 w sprawie szczegółowych zasad wydzierżawiania i obciązania nieruchomości rolnych oraz ustalenia stawek bazowych czynszu za nieruchomości stanowiące własność MiG Człopa. 2011-12-15 12:58
dokument Uchwała Nr XIII/81/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie trwania obchodów "Dni Człopy" organizowanych w 2012roku. 2011-12-15 12:52
dokument Uchwała Nr XIII/80/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie okreslenia stawek podatku od środków transportowych. 2011-12-15 12:51
dokument Uchwała Nr XIII/79/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 2011-12-15 12:50
dokument Uchwała Nr XIII/78/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012r. 2011-12-15 12:49
dokument Uchwała Nr XIII/77/2011 z dnia 23.11.11r w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie MiG Człopa 2011-12-15 12:48