Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIV/104/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie 2012r. 2012-02-10 12:58
dokument Uchwała Nr XIV/103/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie przyjęcia planu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2012r. 2012-02-10 12:56
dokument Uchwała Nr XIV/102/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastrukury Społecznej na 2012rok. 2012-02-10 12:53
dokument Uchwała Nr XIV/101/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2012r. 2012-02-10 12:50
dokument Uchwała Nr XIV/100/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie okreslenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. 2012-02-10 12:47
dokument Uchwała Nr XIV/99/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) na rok 2012. 2012-02-10 13:08
dokument Uchwała Nr XIV/98/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej MiG Człopa na lata 2011-2018. 2012-02-10 13:05
dokument Uchwała Nr XIV/97/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie zmian w budżecie MiG Człopa na rok 2011. 2012-02-10 12:33
dokument Uchwała Nr XIV/96/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla ZGK w Człopie na 2012 rok oraz okreslenia szczegółowych zasad trybu udzielania oraz rozliczania tej dotacji. 2012-02-10 12:31
dokument Uchwała Nr XIV/95/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej MiG Człopa na lata 2012-2018. 2012-02-10 12:29
dokument Uchwała Nr XIV/94/2011 z dnia 30.12.11r w sprawie uchwalenia budżetu MiG Człopa na rok 2012. 2012-02-10 12:28