herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

ds. infrastruktury gminnej i ochrony środowiska

Monika Krakowiak
ds. infrastruktury gminnej i ochrony środowiska

tel.
fax
 067 259 16 93
 067 259 10 65
mail

 Do zadań stanowiska do spraw infrastruktury gminnej i ochrony środowiska należą w szczególności:

1)       kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,

2)      uzgadnianie sposobu postępowania z odpadami i innymi niebezpiecznymi związkami z wyłączeniem odpadów komunalnych,

3)       zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury komunalnej, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni i usług komunalnych, wysypiska śmieci oraz współpraca w tym zakresie z podmiotami realizującymi zadania o charakterze użyteczności publicznej,

4)       nadzór w zakresie eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej,

5)       współdziałanie w sprawach energetycznych, telekomunikacyjnych, PKS i innymi podmiotami,

6)       współdziałanie w zakresie zarządzania i utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

7)       zarządzanie drogami gminnymi i ulicami miejskimi,

8)       określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,

9)       współdziałanie z policją i zarządami dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach,

10)    koordynowanie i realizacja zadań w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji, remontów kapitalnych obiektów o charakterze użyteczności publicznej w tym urządzeń komunalnych, dróg, ulic oraz obiektów administracyjnych,

11)    organizowanie i koordynacja robót publicznych i prac interwencyjnych na terenie Gminy,

12)    działanie w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami,

13)    sporządzanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

14)   udział w pracach komisji przetargowej działającej w oparciu o Prawo zamówień publicznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 29-10-2009 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Narel 27-11-2009 19:01