herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XVII/121/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. 2012-05-18 09:52
Uchwała Nr XVII/120/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Człopa. 2012-05-18 09:54
Uchwała Nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. 2012-05-18 09:54
Uchwała Nr XVII/118/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. 2012-05-18 09:53
Uchwała Nr XVII/117/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. 2012-05-18 09:53
Uchwała Nr XVII/116/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. 2012-05-18 09:53
Uchwała Nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2012-2018. 2012-05-18 09:53
Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2012 rok. 2012-05-18 09:52