herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Człopa, data przetargu 10.07.2012 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Człopa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Człopa

 1. Działka rolna położona w Trzebinie o numerze geodezyjnym 116/2 i powierzchni 0,46 ha.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem R - teren rolny, którego zagospodarowanie polega przede wszystkim na zachowaniu gruntów rolnych w użytkowaniu rolniczym, w szczególności jako gruntów ornych oraz użytków zielonych. Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00010806/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Cena wywoławcza - 10 000,00

2. Działka rolna położona w obrębie Człopa 105 o numerze geodezyjnym 294 i powierzchni 2,77 ha.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem R - teren rolny, którego zagospodarowanie polega przede wszystkim na zachowaniu gruntów rolnych w użytkowaniu rolniczym, w szczególności jako gruntów ornych oraz użytków zielonych oraz CZ.ZN tereny zieleni naturalnej, w tym objęte formami ochrony przyrody lub stanowiące chronione siedlisk przyrodnicze. Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00039040/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Powyższa nieruchomość jest w posiadaniu dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy zawartej z gminą Człopa do dnia 31.10.2015 r.

Cena wywoławcza - 36 000,00 zł

 1. Działka rolna położona w Wołowych Lasach o numerze geodezyjnym 178/1 i powierzchni 2,14 ha.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem R - teren rolny, którego zagospodarowanie polega przede wszystkim na zachowaniu gruntów rolnych w użytkowaniu rolniczym, w szczególności jako gruntów ornych oraz użytków zielonych. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KO1W/00024471/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Powyższa nieruchomość jest w posiadaniu dzierżawców na podstawie umów dzierżawnych zawartych z gminą Człopa do dnia 31.08.2012 r. oraz do dnia 31.08.2015 r.

Cena wywoławcza - 36 000,00 zł

 1. Działka rolna położona w Pieczyskach o numerze geodezyjnym 70 i powierzchni 4,75 ha.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem R - teren rolny, którego zagospodarowanie polega przede wszystkim na zachowaniu gruntów rolnych w użytkowaniu rolniczym, w szczególności jako gruntów ornych oraz użytków zielonych. Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00039153/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Powyższa nieruchomość jest w posiadaniu dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy zawartej z gminą Człopa do dnia 31.08.2016 r.

Cena wywoławcza - 67 000,00 zł

 1. Działka rolna położona w Przelewicach o numerze geodezyjnym 7 i powierzchni 5,96 ha.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem R - teren rolny, którego zagospodarowanie polega przede wszystkim na zachowaniu gruntów rolnych w użytkowaniu rolniczym, w szczególności jako gruntów ornych oraz użytków zielonych. Nieruchomość zapisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KO1W/00039298/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Powyższa nieruchomość jest w posiadaniu dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy zawartej z gminą Człopa do dnia 31.08.2017 r.

Cena wywoławcza - 85 000,00 zł

 1. Działka rolna położona w Jaglicach o numerze geodezyjnym 85/3 i powierzchni 30,32 ha.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa przyjętym Uchwałą nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2010 r. teren powyższej działki został oznaczony symbolem R - teren rolny, którego zagospodarowanie polega przede wszystkim na zachowaniu gruntów rolnych w użytkowaniu rolniczym, w szczególności jako gruntów ornych oraz użytków zielonych. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KO1W/00014792/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV księgi nie wykazują wpisów.

Powyższa nieruchomość jest w posiadaniu dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy zawartej z gminą Człopa do dnia 31.08.2014 r.

Cena wywoławcza - 424 200,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2012 r. (wtorek)

o godz. 9.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 06 lipca 2012 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Człopie: Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa
nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030.

W dniu 06 lipca 2012 r. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca nieruchomości wznawia znaki graniczne na własny koszt.

 1. Powyższe działki są w posiadaniu dzierżawców na podstawie umowy dzierżawy zawartej z gminą Człopa.

 2. W przypadku nabycia nieruchomości przez osobę nie będącą dzierżawca, nabywca wstąpi
  w prawa i obowiązki wydzierżawiającego.

 3. Dzierżawca ma prawo skorzystać z prawa pierwokupu w trybie i na zasadach określonych
  w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U. Nr 64 poz. 592.

Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2 tel. 067 259 10 69 wewnętrzny 44.

Człopa, dn. 08.06.2012 r. z up. B U R M I S T R Z A

mgr Jerzy Bekker

Sekretarz Miasta i Gminy Człopa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Woźniak 08-06-2012 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Woźniak 08-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2012 15:01