Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Pełninie funkcji inspektora nadzoru inwestorskkiego dla zadania pn.: "Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie"

Gmina Człopa

ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

tel. 67 259 10 69, fax 67 259 10 65, e-mail: umig@czlopa.pl

www.czlopa.pl

 

Człopa, dnia 22.10.2012 r.

B.27.11.2012

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie”

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie” , które obejmuje zarządzanie         i nadzór nad realizacją robót.
  2. Szczegółowy zakres prac inspektora nadzoru stanowi załącznik nr 1.
  3. Opis zakresu robót będących przedmiotem inspektora nadzoru określa załącznik nr 2.
  4. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 września 2013 r.
  5. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 należy składać do 31.10.2012 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa.
  6. Otwarcie ofert nastąpi 31.10.2012 r. o godz. 10.15 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Człopa.
  7. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena – 100 %.
  8. Wraz z ofertą należy złożyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa  (poświadczone za zgodność z oryginałem).
  9. Osoba upoważniona do kontaktu: Marta Domagała tel. 67 259 11 98.
  10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w  formie pisemnej, w języku polskim. Koperta z dopiskiem „Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego”.

 

Z uwagi na wartość zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

                                                           

                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

                                                                        mgr Zdzisław Kmieć 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Domagała 22-10-2012 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Domagała 22-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Marta Domagała 22-10-2012 08:48