Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała XXI/145/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty od posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2012-11-22 11:06
Uchwała XXI/144/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomośći położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa. 2012-11-22 11:06
UCHWAŁA Nr XXI / 143 / 2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowiezione do oczyszczalni ścieków z terenu gminy Człopa. 2012-11-22 11:06
UCHWAŁA Nr XXI / 142 / 2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta i Gminy Człopa. 2012-11-22 11:05
UCHWAŁA Nr XXI / 141 / 2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców Gminy Człopa w wodę. 2012-11-22 11:05
UCHWAŁA Nr XXI / 140 / 2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2012 rok. 2012-11-22 11:04
Uchwała Nr XXI/ 139/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 roku. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/128/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 września 2012r. o przekazanie środków finansowych dla KW PSP w Szczecinie z przeznaczeniem dla KP PSP w Wałczu. 2012-11-22 11:02
Uchwała XXI/138/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę nr XIII /91/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2012-12-20 08:09
Uchwała XXI/137/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/160/2008 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie szczegółowych zasad wydzierżawiania i obciążania nieruchomości rolnych oraz ustalenia stawek bazowych czynszu za nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Człopa. 2012-11-22 11:00
Uchwała XXI/136/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie obchodów "Dni Człopy" organizowanych w 2013 roku. 2012-11-22 10:59
Uchwała XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2012-11-22 10:59
Uchwała XXI/134/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 2012-11-22 10:58
Uchwała XXI/133/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 r. 2012-11-22 10:58
Uchwała XXI/132/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Człopa. 2012-11-22 10:58