herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

UCHWAŁA Nr XXIII/158/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.