Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr CXI.418.Z.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Miasto Człopa o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2018. 2013-12-09 13:52
Uchwała Nr CXI.417.Z.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasto Człopa na 2014r. 2013-12-09 13:54
Uchwała Nr LXXXIII.321.Z.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 9 września 2013r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r. 2013-09-12 11:02
Uchwała nr XLI.186.Z.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa z tytułu wykonywania budżetu za 2012 rok. 2013-06-18 14:01
Uchwała Nr XXXII/154/Z/2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Człopa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2013 r. 2013-05-06 12:05
Uchwała Nr VII/48/Z/2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Człopa na lata na 2013 - 2018. 2013-01-29 15:00