Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie - otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Człopa, dnia 1 grudnia 2009r.
 
 O G Ł O S Z E N I E
 
Gmina Człopa
 
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
 1. Rodzaj zadania:
  Zadanie polega na upowszechnianie zespołowych dyscyplin sportowych poprzez  funkcjonowanie organizacji propagujących sport, organizację rozgrywek i uczestnictwo w zawodach na poziomie lokalnym i ponadgminnym mieszkańców Miasta i Gminy Człopa.
 2. Gmina Człopa zamierza przeznaczyć na ten cel  70 000,00 zł
 3. Dotacja zostanie przyznana i rozdysponowana podmiotom spełniającym warunki określone
  w rozdziale 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96. poz. 873 ze zmianami), biorąc pod uwagę stopień,
  w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań publicznych, daje gwarancję realizacji zadań zgodnie ze standardami właściwymi dla danego zadania.
 4. Oferta na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu powinna zawierać:
  -  szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
  -  termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
  -  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
  -  informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
  -  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
  -  deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego zadania.
 5. Zadania stanowiące przedmiot dotacji powinny być zrealizowane do końca listopada 2010 roku.
 6. Oferty należy składać w sposób określony Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku (Dz.U. z 2005 roku Nr 264. poz. 2207) w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Człopa, pok. Nr 2 do dnia 31 grudnia 2009 roku, do godziny 1000.
 7. Otwarcie ofert nastąpi 4 stycznia 2010 roku o godzinie 1030.
 8. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa rozpatrzy niezwłocznie złożone oferty kierując się zasadami wynikającymi z artykułu
  15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96. poz. 873 ze zmianami) tj. oceniona zostanie: możliwość realizacji zadania publicznego (także gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zostanie zgłoszona tylko jedna oferta), kalkulacja kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej bądź najkorzystniejszych z nich.
 9. Na realizację zadań tego samego rodzaju z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano w formie dotacji w roku 2008  kwotę 57 938,50 zł a w roku 2009 kwotę 59000 zł
                                                                                           Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
                
                                                                                                    Halina Rakowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 01-12-2009 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 01-12-2009 15:05