herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA nr XXXI/210/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie ustalania wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 2013-12-10 13:37
UCHWAŁA nr XXXI/209/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. 2013-12-10 13:37
UCHWAŁA nr XXXI/208/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. 2013-12-10 13:36
UCHWAŁA nr XXXI/207/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2013 rok. 2013-12-10 13:35
UCHWAŁA nr XXXI/206/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie trwania obchodów ?DNI CZŁOPY? organizowanych w 2014 roku. 2013-12-10 13:34
UCHWAŁA nr XXXI/205/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 2013-12-10 13:33
UCHWAŁA nr XXXI/204/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 2013-12-10 13:32
UCHWAŁA nr XXXI/203/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok. 2013-12-10 13:31
UCHWAŁA nr XXXI/202/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Człopa. 2013-12-10 13:32