Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA nr XXXII/211/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2014. 2014-01-27 14:09
dokument UCHWAŁA nr XXXII/212/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2014-2018. 2014-01-27 14:08
dokument UCHWAŁA nr XXXII/213/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 2014 rok oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tej dotacji. 2014-01-27 14:05
dokument UCHWAŁA nr XXXII/214/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2013 r. 2014-01-27 14:04
dokument UCHWAŁA nr XXXII/215/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Człopa na lata 2013-2018. 2014-01-27 14:01
dokument UCHWAŁA nr XXXII/216/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. 2014-01-27 14:00
dokument UCHWAŁA nr XXXII/217/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowiezione do oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Człopa. 2014-01-27 13:59
dokument UCHWAŁA nr XXXII/218/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa. 2014-01-27 13:58
dokument UCHWAŁA nr XXXII/219/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) na rok 2014. 2014-01-27 13:57
dokument UCHWAŁA nr XXXII/220/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Człopie na 2014 rok. 2014-01-27 13:55
dokument UCHWAŁA nr XXXII/221/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastruktury Społecznejna 2014r. 2014-01-27 13:54
dokument UCHWAŁA nr XXXII/222/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2014r. 2014-01-27 13:52
dokument UCHWAŁA nr XXXII/223/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie na 2014r. 2014-01-27 13:51