herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

UCHWAŁA nr XXXII/219/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) na rok 2014.