herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Transgraniczny program celu "Europejska współpraca terytorialna" krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie

Głównym celem Programu jest przyczynianie się do równomiernego i zrównoważonego rozwoju obszaru wsparcia i transgranicznego zbliżenia mieszkańców i instytucji.

ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU:

Obszar wsparcia obejmuje następujące jednostki administracyjne (na poziomie NUTS III):

Po stronie polskiej:
- podregion szczeciński
- powiaty: policki, gryfiński, kamieński, gryficki, goleniowski, stargardzki, pyrzycki, myśliborski, choszczeński, łobeski, powiaty grodzkie Szczecin i Świnoujście, - podregion koszaliński
- powiaty: drawski, białogardzki, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki i powiat grodzki Koszalin.

Po stronie niemieckiej:
- powiat Rügen (Rugia)
- powiat Nordvorpommern (Północne Pomorze Przednie)
- powiat Ostvorpommern (Wschodnie Pomorze Przednie)
- powiat Uecker-Randow
- powiat Uckermark
- powiat Barnim
- powiat grodzki Stralsund
- powiat grodzki Greifswald

oraz zgodnie z art. 21 rozporządzenia EFRR ("zasada 20%")
- powiat Demmin
- powiat / Meklemburgia -Strelitz
- powiat grodzki Neubrandenburg

 

PRIORYTETY PROGRAMU

Priorytet 1.
Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska w obszarze wsparcia
Działanie 1.1.
Poprawa transgranicznych połączeń komunikacyjnych (drogi, linie kolejowe, tory wodne, ścieżki rowerowe).
Działanie 1.2.
Wsparcie transgranicznej struktury gospodarczej.
Działanie 1.3.
Działania na rzecz poprawy jakości wody, ochrony środowiska, zachowania krajobrazu, przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko oraz ryzyka związanego ze środowiskiem naturalnym.

Priorytet 2. Wspieranie transgranicznych kontaktów gospodarczych i wspieranie współpracy gospodarczo - naukowej
Działanie 2.1.
Wspieranie polsko - niemieckich kontaktów gospodarczych i sieci współpracy gospodarczej.
Działanie 2.2.
Działania na rzecz transgranicznego marketingu turystycznego.
Działanie 2.3.
Wspieranie transgranicznej współpracy i sieci ośrodków naukowych, badawczych i technologicznych celem ułatwienia dostępu do wiedzy i transferu technologicznego.

Priorytet 3.
Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich oraz wsparcie współpracy transgranicznej w zakresie kultury i edukacji i ochrony zdrowia
Działanie 3.1.
Wspólne projekty w zakresie kwalifikacji zawodowych, edukacji ekologicznej, wspieranie wydawania wspólnych świadectw i uprawnień zawodowych.
Działanie 3.2.
Wspieranie współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz publicznych i niepublicznych ośrodków kulturalnych, stowarzyszeń i innych instytucji działających na rzecz rozwijania kontaktów transgranicznych i integracji społecznej.
Działanie 3.3.
Fundusz Małych Projektów (FMP).

Priorytet 4.
Pomoc techniczna

Działanie 4.1.
Przygotowanie, realizacja, monitoring i kontrola oraz ewaluacja i analizy; działania informacyjne i promocyjne.

BUDŻET PROGRAMU

Całkowity budżet programu to 156 250 208 euro, w tym wysokość środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 132 812 670 euro.

Wysokość dofinansowania projektów
Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Środki EFRR są przekazywane w postaci refundacji.

POTENCJALNI BENEFICJENCI
- jednostki samorządu terytorialnego (miasta, gminy, powiaty, kraje związkowe Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia) oraz ich przedstawiciele
- podmioty prawa publicznego
- osoby prawne pożytku publicznego (stowarzyszenia, związki, fundacje)
- zakłady budżetowe jednostek samorządowych nieprowadzące działalności komercyjnej, komunalne związki celowe
- towarzystwa wspierania gospodarki
- towarzystwa i organizacje wspierania gospodarki, centra technologiczne, placówki badawczo-rozwojowe,
- szkoły wyższe, placówki naukowo-dydaktyczne,
- placówki kultury i sportu, placówki służby zdrowia i służb socjalnych,
- pozostałe organizacje pozarządowe (NGO)
- MŚP*
- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
- organy administracji rządowej
- inne podmioty prawa publicznego
- osoby prawne pożytku publicznego
- zakłady pomocnicze jednostek samorządu terytorialnego
- jednostki sektora finansów publicznych
- organizacje pozarządowe
- organizacje samorządów gospodarczych, zawodowych i rolniczych
- Lasy Państwowe (w Polsce)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 02-12-2009 09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-12-2009 09:47