herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

UCHWAŁA nr XXXIII.224.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020