herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

UCHWAŁA nr XXXIII.225.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020