herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

UCHWAŁA nr XXXIII.232.2014 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Człopa.