herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Administrowanie cmentarzami komunalnymi - zapytanie o cenę

                            

 

        OGŁOSZENIE

 

                  

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZŁOPA – ZDZISŁAW KMIEĆ

 

 

prowadzi postępowanie

o udzielenie zamówienia,  którego  przedmiotem  jest :

 

 

ADMINISTROWANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W MIEŚCIE CZŁOPA .

ADMINISTROWANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W MIELĘCINIE.

ADMINISTROWANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W WOŁOWYCH LASACH..

 

 

1.                  Przewiduje się składanie ofert na administrowanie poszczególnych cmentarzy.

2.                  Nie przewiduje się możliwości złożenia oferty wariantowej.

3.                  Termin realizacji zamówienia: w okresie od dnia 01 maja 2014 roku do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

4.                  Adres strony internetowej, na której dostępny jest opis przedmiotu zamówienia i druk oferty : www.bip.czlopa.pl

                 Opis przedmiotu zamówienia i druk oferty można uzyskać pod adresem: Urząd

                 Miasta i Gminy, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, pokój nr 15

5.                  Wykonawcy ubiegający się o zamówienie zobowiązani są spełnić warunki zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i złożyć ofertę.

6.                  Oferty należy składać do dnia  22 kwietnia  2014 r. do godziny 930 w

   kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Człopa, pok. nr 2

    7.        Otwarcie ofert nastąpi dnia  22 kwietnia 2014 r. o godz. 945 w siedzibie

               Zamawiającego.

    8.        Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

    9.        Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od daty złożenia oferty.

   10.       Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Krakowiak 08-04-2014 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Krakowiak 08-04-2014 13:29