Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE SIECI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH OBEJMUJĄCYCH ZASIĘGIEM CAŁĄ POWIERZCHNIĘ STREFY POŻAROWEJ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY CZŁOPA 2019-10-14 09:43
zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. "Poćwiczmy razem - siłownia pod chmurką w Jaglicach" 2019-10-11 13:34
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE SIECI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH OBEJMUJĄCYCH ZASIĘGIEM CAŁĄ POWIERZCHNIĘ STREFY POŻAROWEJ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY CZŁOPA - dokument stracił ważność 2019-10-09 09:30
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BUDOWĘ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO PRZY BUDYNKU UL. POŁUDNIOWA 17 W CZŁOPIE - dokument stracił ważność 2019-08-19 13:39
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA W INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY CZŁOPA - dokument stracił ważność 2019-08-09 12:40
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ NA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY W CZŁOPIE - dokument stracił ważność 2019-08-09 12:27
Informacja o wyborze oferty na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2019-06-10 10:10
Informacja o wyborze oferty na publikację artykułu promującego projekt "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2019-06-10 10:09
ROZEZNANIE CENOWE: umieszczenie artykułu promującego projekt "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2019-06-05 14:51
ROZEZNANIE CENOWE: wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2019-06-05 14:10
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy Człopa 2018-12-31 10:37
zaproszenie do składania ofert: usługa kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta i Gminy Człopa 2018-12-19 10:19
notatka z rozeznania cenowego na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2018-12-11 14:35
ROZEZNANIE CENOWE: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2018-12-06 14:11
Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku ZP.271.10.2018 przeprowadzenie warsztatów na temat równości szans i płci w ramach projektu "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2018-12-03 13:09
ROZEZNANIE CENOWE: przeprowadzenie warsztatów na temat równości szans i płci w ramach projektu "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2018-11-29 13:53
Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku ZP.271.9.2018 zakup i dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2018-11-27 14:36
ROZEZNANIE CENOWE: zakup i dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu "Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie" 2018-11-20 14:16
Informacja o unieważnieniu postępowania ZP.271.4.2018 dot. realizacji zadania "Otwarta Strefa Aktywności nad Jeziorem Trzebin" 2018-08-29 13:21
ROZEZNANIE CENOWE: dostawa i montaż obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu w ramach zadania pn. "Otwarta Strefa Aktywności nad Jeziorem Trzebin" 2018-07-23 13:08
Informacja o unieważnieniu postępowania ZP.271.2.2018 dot. realizacji zadania "Otwarta Strefa Aktywności nad Jeziorem Trzebin" 2018-06-26 10:32
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: dostawa i montaż obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu w ramach zadania pn. "Otwarta Strefa Aktywności nad Jeziorem Trzebin" - KATALOG -
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT : opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, a także studium wykonalności dla całego zamierzenia inwestycyjnego pn. "Modernizacja sieci wodociągowej w Mieście i Gminie Człopa-etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem /4,1 km/" 2018-03-29 18:31
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi polegającej na badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu " Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023 roku" 2017-12-04 14:41
ZAPYTANIE OFERTOWE:badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023r." 2017-11-24 11:56
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - stan surowy, konstrukcja + pokrycie dachu" 2017-02-28 11:51
ZAPROSZENE DO SKŁADANIA OFERT: Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy Człopa w 2017 r. 2016-12-20 08:26
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie usługi unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z wybranych nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa 2016-06-27 14:03
ZAPROSZENE DO SKŁADANIA OFERT: Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta i Gminy Człopa w 2016 r. 2015-10-29 12:57
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie usługi unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z wybranych nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa 2015-08-19 13:51
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej - etap I ul. Polna"" 2015-05-08 13:20
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu w istniejącym budynku wielorodzinnym" 2015-04-30 12:04
Zaproszenie do składania ofert na: "Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 16 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku." 2015-03-03 07:10
Wynik postępowania " zaproszenie do składania ofert na remont dróg gminnych przy ul. Leśnej, ul. Paderewskiego, ul. Bydgoskiej w Człopie " 2015-03-02 09:31
"Remont dróg gminnych przy ul. Leśnej, ul. Paderewskiego, ul. Bydgoskiej w Człopie." 2015-03-02 09:31
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Naprawa nieszczelności kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych drogi krajowej K22 na ul. Moniuszki w Człopie. 2014-10-03 14:56
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Budowa pomostu rekreacyjnego w obszarze jeziora Trzebin wraz z zagospodarowaniem nabrzeża." Termin składania ofert do 30.09.2014 r. do godz. 12.00. 2014-09-17 07:53
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach " 2013-08-13 14:04
Pełnieni funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Drzonowo" 2013-07-23 13:45
Pełninie funkcji inspektora nadzoru inwestorskkiego dla zadania pn.: "Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie" 2012-10-22 08:48
Przeprowadzenie Warsztatów wychowawczo - integracyjnych z beneficjentami i ich rodzinami w ramach projektu systemowego Druga Szansa POKL 2007 - 2013 2012-07-19 14:40
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest zakup placu zabaw na potrzeby Tęczowego Przedszkola w Mielęcinie. 2012-04-16 09:34
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyposażenia, mebli, zabawek przedszkolnych i materiałów do zajęć w przedszkolu w Mielęcinie. 2012-02-10 09:33
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa systemu zasilania w wodę dla miejscowości Przelewice, Gmina Człopa" 2012-01-10 15:11
Wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Akacjowej i odcinka drogi łączącego ulicę Akacjową i Gospodarską w Człopie. 2011-06-15 08:19