herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Obwieszczenie o ułożeniu odcinka kabla i posadowieniu złącza na dz. 219 obr. Wołowe Lasy

 

Człopa, dnia 11.09.2014

 CWP.6733.07.2014

OBWIESZCZENIE

 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717/
w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity z roku 2000, Dz.U. nr 98, poz.1071 z późn. zm./, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zawiadamia, że na wniosek ENEA Operator, Rejon Dystrybucji Wałcz, ul. Bydgoska 122, 78-600 Wałcz, złożony w dniu 1 września 2014 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

- Ułożeniu odcinka kabla n.n i posadowieniu złącza na działce 219 w obrębie Wołowe Lasy, gmina Człopa.

Zgodnie z przepisami art. 10 § 1 Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym etapie postępowania, w szczególności przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Wnioskodawcy i Stron. Dokumentacja udostępniana jest
w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, w godzinach od 8.00 do 14.00. Osobą udzielającą informacji w ww. sprawie jest pan Mirosław Sokołowski, tel. 67/2591522

 Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

 

mgr Zdzisław Kmieć

 1. Urząd Miasta i Gminy Człopa - tablica informacyjna.

2. BIP. 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Sokołowski 11-09-2014 12:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Sokołowski 11-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Sokołowski 16-09-2014 07:57