herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - przebudowa ul. Przedszkolnej

Człopa, dnia 16 grudnia 2009 roku
 
GN.7331 - 35/ 5/ 2009
 
  
ZAWIADOMIENIE
 
 
Zgodnie z przepisami art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy ul. Przedszkolnej, obejmującej: remont nawierzchni jezdni drogi gminnej, budowę chodników, urządzenie pasów zieleni, odwodnienia oraz budowę miejsc postojowych z placem manewrowym na działkach nr: 227, 228/2, 244/1, 244/2, 244/3, 244/33, 244/34, 245/1, 245/12, 245/15, 245/18, 245/19, 245/20, 250, 409/7, 409/8 oraz 409/9 w Człopie (obręb geodezyjny nr 105 Człopa), prowadzonej z urzędu, zebrano już wszystkie dowody niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy i zakończenia postępowania administracyjnego.
Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania,
w szczególności przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Wnioskodawcy i Stron.
Dokumentacja udostępniana jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie,
ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa w pokoju nr 14 w godzinach od 8.00 do 14.00. Osobą udzielającą informację w ww. sprawie jest pani Karolina Woźniak, tel. 067/2591069 wew. 44.
Planowany termin wydania decyzji szacuje się na pierwszy dzień po upływie siedmiu dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia Stronom postępowania.
                                                                                                                      z up. BURMISTRZA
                                                                                                                        mgr Jerzy Bekker
                                                                                                            
Sekretarz Miasta i Gminy Człopa
 
 
 
 
Otrzymują:
1. GDDKiA, Oddział w Szczecinie, ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin.
2. Miasto i Gmina Człopa (a/a).
 
Zamieszczono:
1. Urząd Miasta i Gminy Człopa – tablica informacyjna.
2. Tablice ogłoszeń: ul. Polna, ul. Gospodarska, ul. Strzelecka, ul. Moniuszki (plac targowy), ul. Osiedlowa,
    ul. Kolejowa, ul. Witosa.
3. Internet.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 16-12-2009 09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Woźniak 16-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 16-12-2009 09:57