herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

OBWIESZCZENIE - Przebudowa ulicy Przedszkolnej

Człopa, 28.12.2009 r.

GN.7331-35/7/2009
OBWIESZCZENIE
 
                    Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zawiadamia, że w dniu dzisiejszym została wydana decyzja znak GN.7331-35/6/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Przedszkolnej, obejmującej remont nawierzchni jezdni drogi gminnej, budowę chodników, urządzenie pasów zieleni, odwodnienia oraz budowę miejsc postojowych z placem manewrowym na działkach nr: 227, 228/2, 244/1, 244/2, 244/3, 244/33, 244/34, 245/1, 245/12, 245/15, 245/18, 245/19, 245/20, 250, 409/7, 409/8 oraz 409/9 w Człopie (obręb geodezyjny Człopa 105).
Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Termin, o którym mowa powyżej dla stron postępowania nie będących właścicielami działek w przebiegu inwestycji, należy liczyć po upływie czternastego dnia od publikacji obwieszczenia na tablicy ogłoszeń UMiG w Człopie oraz od dnia publikacji ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Człopie przy ul. Polnej,
ul. Gospodarskiej, ul. Strzeleckiej, ul. Moniuszki (plac targowy), ul. Osiedlowej, ul. Kolejowej i ul. Witosa oraz na stronie internetowej www.bip.czlopa.pl.
Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 14 Urzędu Miasta i Gminy Człopa przy ul. Strzeleckiej 2.
                                                                                                                       z up. BURMISTRZA
                                                                                                                        mgr Jerzy Bekker
                                                                                                            
Sekretarz Miasta i Gminy Człopa
Zamieszczono:
1. Urząd Miasta i Gminy Człopa – tablica informacyjna.
2. Tablice ogłoszeń: ul. Polna, ul. Gospodarska, ul. Strzelecka, ul. Moniuszki (plac targowy), ul. Osiedlowa, ul. Kolejowa, ul. Witosa.
3. Internet.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 28-12-2009 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Woźniak 28-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Narel 28-12-2009 13:34