herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Remont i przebudowa dróg gminnych


Człopa, dnia 18.12.2015

OBWIESZCZENIE

 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717/
w związku z art. 61 § 4 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 267 ze zm./, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zawiadamia, że na wniosek Miasta i Gminy Człopa. , ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, złożony w dniu 17 grudnia 2015 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

- CWP.6733.05.2015 Remont drogi gminnej - ul. Witosa, dz. nr 68, obręb Człopa 105

- CWP.6733.06.2015 Remont drogi gminnej - ul. Brzozowa, dz. 409/9 i 409/10 cz. obręb Człopa 105

- CWP.6733.07.2015 Remont drogi gminnej - ul. Strzelecka i Paderewskiego dz. nr 14 i 23 obręb Człopa 105

- CWP.6733.08.2015 Remont drogi gminnej - ul. Rynkowa, Targowa i Kopernika - dz. nr 133/19, 143/3, 144/2 cz. 144/1 cz. 145/7 cz. 143/4, 148/2, 148/1, obręb Człopa 106

- CWP.6733.09.2015 Remont drogi gminnej - Czaplice-Podgórze, obręb Człopa-Podgórze, dz. nr 375 cz. 47 cz. 10 cz. 36.

- CWP.6733.10.2015 Remont drogi gminnej - K22-Nałęcze, obręb Człopa-Podgórze, dz. nr 30 cz.

- CWP.6733.11.2015 Remont drogi gminnej - Golin-Brzeźniak, dz. 58 cz. 8136/1 cz. 137/3, obręb Golin, dz. nr 1/40, 6/1, 5/1 cz, 1/4, 1/53, 1/45, 1/44, obręb Brzeźniak

- CWP.6733.12.2015 Remont drogi gminnej - Miradź-Jelenie, dz. nr 9, 10, 11, obręb Jelenie

Zgodnie z przepisami art. 10 § 1 Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym etapie postępowania, w szczególności przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Wnioskodawcy i Stron. Dokumentacja udostępniana jest
w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa, w godzinach od 8.00 do 14.00. Osobą udzielającą informacji w ww. sprawie jest pan Mirosław Sokołowski, tel. 67/2591522

 Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć

 1. Urząd Miasta i Gminy Człopa - tablica informacyjna. 2. BIP. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Sokołowski 21-12-2015 12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 21-12-2015 12:12