herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

OBWIESZCZENIE - Przebudowa linii energetycznej NN 0,4 kV z napowietrznej na kablową w Czaplicach.

          
Człopa, 18.01.2010 r.

GN.7331-36/7/2009
OBWIESZCZENIE
         
      Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zawiadamia, że w dniu dzisiejszym została wydana decyzja znak GN.7331-36/6/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii energetycznej NN 0,4 kV z napowietrznej na kablową na działkach 10/46, 10/63, 10/67, 10/77, 10/81, 10/82, 10/93, 10/96, 10/111, 375 w Czaplicach, gmina Człopa (obręb geodezyjny 98 Człopa - Podgórze).
Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Termin, o którym mowa powyżej dla stron postępowania nie będących właścicielami działek w przebiegu inwestycji, należy liczyć po upływie czternastego dnia od publikacji obwieszczenia na tablicy ogłoszeń UMiG w Człopie oraz od dnia publikacji ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Czaplicach oraz na stronie internetowej www.bip.czlopa.pl.
Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 14 Urzędu Miasta i Gminy Człopa przy ul. Strzeleckiej 2.
                                                                                                                      z up. BURMISTRZA
                                                                                                                        mgr Jerzy Bekker
                                                                                                            
Sekretarz Miasta i Gminy Człopa
Zamieszczono:
1. Urząd Miasta i Gminy Człopa – tablica informacyjna.
2. Tablica ogłoszeń w Czaplicach.
3. Internet.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 18-01-2010 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Woźniak 18-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Narel 18-01-2010 14:46