herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia -modernizacja sieci wodociągowej w mieście i gminie Człopa.


Człopa, dnia 23.02.2016 r.

OBWIESZCZENIE

Działając w oparciu o art. 85, ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U.2013.1235 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 23.02.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji sieci wodociągowej w mieście i gminie Człopa , w której stwierdza brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie - pokój nr 15 - istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi przedsięwzięcia .

Zamieszczono na stronie internetowej www.bip.czlopa.pl oraz tablicach ogłoszeń w mieście i gminie Człopa.

Podpisał:

Zdzisław Kmieć

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Krakowiak 23-02-2016 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2016
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2016 09:01