herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Pierwszy ustny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie gminy Człopa

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 2 Uchwały Nr XIX/160/2008 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad wydzierżawiania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Człopa.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

ogłasza przetarg ustny ograniczony dla osób ubiegających się o dzierżawę części działki 62/13 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
w obrębie Człopa 105 w rejonie ulicy Plac Zwycięstwa

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: KO1W/00018737/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wałczu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Dział III i IV nie wykazują wpisów.
 2. Powierzchnia całej działki nr 62/13 obręb Człopa 105: 0,2173 ha.
 3. Opis nieruchomości: do wydzierżawienia jest przeznaczona tylko część działki
  o powierzchni 150 m2 .
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. Działka o długości 30 m i szerokości 5 m, na wskazanej części działki znajdują się szopki na drewno.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z rokiem agrotechnicznym.
 6. Terminy opłat: do 30 września każdego roku.
 7. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości.
 8. Zasady aktualizacji opłat: czynsz dzierżawny może ulec zmianie po zmianie Uchwały Rady Miejskiej w Człopie Nr XIX/160/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad wydzierżawiania i obciążania nieruchomości rolnych oraz ustalenia stawek bazowych czynszu za nieruchomości stanowiące własność Gminy Człopa.
 9. Wyjściowa wysokość czynszu dzierżawnego obliczona wg. aktualnych stawek: 25,50 zł na rok.

Do wylicytowanego czynszu należy uiścić podatek od nieruchomości (użytek ”B”) Dzierżawca jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie (pokój nr 22) informacji podatkowej, celem wskazania powierzchni i rodzaju dzierżawionych gruntów.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016 roku godz. 10.00
w sali nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% wysokości ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego do dnia 06.12.2016 r. na konto Urzędu Miasta
i Gminy w Człopie : Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie O/Człopa nr 22 8944 0003 3900 3883 2000 0030.

Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek, tzn. wadium musi zostać zaksięgowane na koncie urzędu najpóźniej w dniu 06.12.2016 r.

 1. Z osobą, która wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy na czas określony do dnia 30.09.2019 r. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.
 2. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta, a także na stronie internetowej www.czlopa.pl oraz www.bip.czlopa.pl w zakładce „Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy”.

Szczegółowe informacje na temat warunków dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Człopie ul. Strzelecka 2 tel. 67 259 10 69 wewnętrzny 2243.

 

Człopa, dnia 10.11.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Paliwoda 10-11-2016 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Paliwoda 10-11-2016 14:42