herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa o wydaniu w dniu 17.05.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji regranulatu z tworzyw sztucznych, lokalizacja na dz. nr 89 , obręb geodezyjny Marcinkowice

Człopa, dnia 17.05.2017 r.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Działając w oparciu o art. 85, ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U.2016.353 ) Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

 

podaje do publicznej wiadomości informację

 

o wydaniu w dniu 17.05.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji regranulatu z tworzyw sztucznych, lokalizacja na dz. nr 89 , obręb geodezyjny Marcinkowice ”, w której stwierdza brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

 

W Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie – pokój nr 15 - istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi przedsięwzięcia .

 

 

 

 

Zamieszczono na stronie internetowej www.bip.czlopa.pl

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Krakowiak 17-05-2017 08:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Krakowiak 17-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Monika Krakowiak 17-05-2017 08:10