Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekty zrealizowane zpomocą krajowych środków zewnętrznych od roku 2013

PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ CZŁOPA
Z POMOCĄ KRAJOWYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

OD ROKU 2013

Lp.

Tytuł

Źródło dofinansowa-nia

Okres realizacji

Kwota całkowita

Kwota dofinansowa-nia zł

Najważniejsze cele

1.

Przebudowa Transpuszczańskiej drogi Jaźwiny - Golin przebiegającej przez teren Gminy Człopa, Nadleśnictwa Człopa oraz Nadleśnictwa Głusko na odcinkach Miradź – Jelenie i Golin – Brzeźniak

Fundusz Leśny

14.03.2018 – 28.12.2018

3 523 471,48

3 198 266,75

Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez podniesione standardów technicznych drogi.

2.

Mini park wiejski
w Mielęcinie

Granty Sołeckie 2018

 

(budżet WZP)

29.05.2018 – 13.11.2018

10 795,08

10 000,00

 

Aktywizacja społeczności lokalnej, podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, realizacja przedsięwzięcia
o charakterze turystycznym i sportowym.

 

3.

Dostosowanie drogi gminnej do użyteczności publicznej wraz z jej przebudową – Sołectwo Golin

Granty Sołeckie 2018

 

(budżet WZP)

29.05.2018 – 13.11.2018

10 000,00

10 000,00

 

Aktywizacja społeczności lokalnej, podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, wzmacnianie udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych.

 

4.

Przebudowa ulicy Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 

„Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”

 

05.04.2017

-

08.11.2017

1 275 561,45

637 780,00

Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców do punktów użyteczności publicznej. Podniesione standardów technicznych dróg.

 

5.

 

Budowa budynku komunalnego przy ulicy Brzozowej w Człopie.

 

Fundusz Dopłat

BGK

26.08.2016 – 31.12.2018  

1 296 734,18

449 665,39

Powiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy Człopa.

6.

Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych
w m. Człopa.

 

„Program Ograniczania Przestępczości
i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. W. Stasiaka na lata 2016–2017”

01.09.2017 – 31.12.2017

25 000,00

20 000,00

Zapewnienie bezpieczeństwa i poczucia komfortu mieszkańcom Miasta i Gminy Człopa poruszających się w charakterze pieszych i kierowców po drogach gminnych.

 

7.

Modernizacja Stadionu Miejskiego w Człopie.

 

Pomoc finansowa dla jst z obszaru woj. zachodnio-pomorskiego na poprawę infrastruktury sportowej

 

(budżet WZP)

 

22.06.2017 – 30.11.2017

87 071,70

18 000,00

 

Poprawa infrastruktury obiektu oraz wzrost atrakcyjności stadionu, stworzenie odpowiednich warunków dla osób korzystających z przedmiotowej bazy sportowej. Poprawa ogólnej sprawności fizycznej, zmniejszenie zagrożenia uzależnienia różnego rodzaju środkami odurzającymi wśród dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Człopa.

 

8.

Stworzenie strefy rekreacyjno-integracyjnej na terenie Sołectwa Drzonowo.

Granty Sołeckie 2017

 

(budżet WZP)

22.06.2017 – 10.11.2017

11 569,00

10 000,00

 

Aktywizacja społeczności lokalnej, podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, realizacja przedsięwzięcia
o charakterze sportowym.

 

9.

Przebudowa ulicy
Polnej i Rybackiej
wraz z łącznikami
w Człopie

„Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”

27.04.2016 - 16.09.2016

648 397,58

323 928,00

 

Poprawa połączenia drogi gminnej z drogą krajową w ramach rozwoju spójnej lokalnej sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych drogi oraz tworzenie przyjaznej i bezpiecznej sieci komunikacyjnej na terenie Miasta i Gminy Człopa.

 

10.

 

Modernizacja zaplecza sportowego Stadionu Miejskiego w Człopie.

 

Pomoc finansowa dla jst z obszaru woj. zachodnio-pomorskiego na poprawę infrastruktury sportowej

 

(budżet WZP)

 

 

28.07.2016 – 31.12.2016

 

 

43 320,91

 

 

18 000,00

 

Poprawa infrastruktury obiektu oraz wzrost atrakcyjności stadionu, stworzenie odpowiednich warunków dla osób korzystających z przedmiotowej bazy sportowej. Poprawa ogólnej sprawności fizycznej, zmniejszenie zagrożenia uzależnienia różnego rodzaju środkami odurzającymi wśród dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Człopa.

 

 

11.

 

Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Człopa.

 

Budżet WFOŚiGW
w Szczecinie

26.08.2016 – 30.11.2016

40 689,30

40 689,30

Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Człopa. Proekologiczny charakter akcji wpłynie stan środowiska naturalnego.

12.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Człopa.

Budżet WFOŚiGW
w Szczecinie

26.10.2016 – 31.12.2016

13 900,00

6 950,00

 

Określenie wizji rozwoju Gminy Człopa
w kierunku gospodarki niskoemisyjnej służącej zapewnieniu korzyści ekonomicznych, społecznych
i środowiskowych płynących z działań zmniejszających emisję zanieczyszczeń.

 

13.

 

Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Człopa.

 

Budżet WFOŚiGW
w Szczecinie

30.09.2015 – 31.10.2015

20 802,56

20 802,56

Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Człopa. Proekologiczny charakter akcji wpłynie stan środowiska naturalnego.

14.

Przebudowa budynku stacji wodociągowej w Przelewicach

 

Budżet

Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
w Szczecinie

 

25.09.2013 – 02.12.2013

 

1 001 324,14

 

493 853,91

 

Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców Gminy Człopa.

Sporządziła: Paulina Samolczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paulina Samolczyk 16-10-2018 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Paulina Samolczyk 04-12-2018 12:16