herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
Paweł Skrzeczkowski
_______________________
 

 

tel.
fax
 067 259 10 69
 067 259 10 65
mail:
godziny przyjmowania interesantów
w sprawach skarg i wniosków:

codziennie w godzinach urzędowania

 

I Zadania ogólne:    

 1. Dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym kierunku odpowiedniej inicjatywy.   
 2. Pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 3. Terminowe i staranne wykonywanie powierzonych zadań, zgodnie z poleceniami
 4. przełożonego oraz obowiązującymi przepisami.
 5. Przestrzeganie ustalonego w zakładzie pracy porządku i dyscypliny pracy oraz tajemnicy państwowej, służbowej i gospodarczej.
 6. Przejawianie troski o mienie zakładu pracy i korzystanie z tego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem.
 7. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

 

 II Szczegółowy zakres czynności:

 

 1. Zastępowanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa w przypadku jego nieobecności.
 2. Organizacja pracy w Urzędzie.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem projektów uchwał i innych materiałów na sesji oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Człopa.
 4. Opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, Statutu Gminy i innych aktów wewnętrznych, regulujących strukturę i zasady działania Urzędu oraz ich aktualizacja.
 5. Opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy dla pracowników,
 6. Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu i poprawienia jego wizerunku.
 7. Nadzorowanie poprawności prowadzenia postępowań i wydawania decyzji, zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego.
 8. Nadzorowanie zadań wspólnych wyznaczonych pracownikom w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu, dotyczących wnikliwego, terminowego, zgodnego z prawem rozpatrywania spraw z zakresu administracji publicznej, w szczególności skarg, petycji i wniosków.                                                   
 9.  Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, sprawowanie opieki nad praktykantami i stażystami oraz wydawanie im opinii i zaświadczeń.
 10.  Dokonywanie okresowych ocen pracowników Urzędu i Kierowników jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych .
 11.  Organizowanie i nadzorowanie przebiegu służby przygotowawczej nowozatrudnionych pracowników. 
 12.  Przeprowadzanie czynności kontroli zarządczej, w szczególności zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, a także skuteczności i efektywności działania.                                                                                       

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 08-10-2009 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Narel 27-11-2009 18:30