herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezodpływowego zbiornika na ścieki komunalne przy budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 371/2 w Wołowych Lasach.


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie bezodpływowego zbiornika na ścieki komunalne przy budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 371/2 w Wołowych Lasach.

 

 

Człopa, dnia 12.09.2011 r.


GN.7331-32/13/2010

OBWIESZCZENIE

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zawiadamia, że w dniu dzisiejszym została wydana decyzja znak GN.7331-32/12/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie bezodpływowego zbiornika na ścieki komunalne przy budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 371/2 w Wołowych Lasach, w wyniku postępowania prowadzonego na wniosek Domu Kultury w Człopie z siedzibą w Człopie przy
ul. Strzeleckiej 1, 78-630 Człopa.

Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Termin, o którym mowa powyżej dla stron postępowania nie będącym właścicielami działek w przebiegu inwestycji, należy liczyć po upływie czternastego dnia publikacji obwieszczenia na tablicy ogłoszeń UMiG w Człopie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Człopa.

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 14 Urzędu Miasta i Gminy Człopa przy ul. Strzeleckiej 2.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

 

 

mgr Zdzisław Kmieć

 

 

Zamieszczono:
1. Urząd Miasta i Gminy Człopa - tablica informacyjna.

2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Człopa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Woźniak 12-09-2011 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Woźniak 12-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Karolina Woźniak 12-09-2011 10:45