herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie linii kablowej w Człopie przy ul. Przedszkolnej, ul. Paderewskiego i ul. Strzeleckiej.


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie
i przebudowie linii kablowej w Człopie przy ul. Przedszkolnej, ul. Paderewskiego i ul. Strzeleckiej.

Człopa, dnia 21.09.2011 r.


GN.6733.2.2011

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zawiadamia, że w dniu dzisiejszym została wydana decyzja znak GN.6733.2.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia (0,4 kV) od stacji transformatorowej przy ul. Przedszkolnej do szafy kablowej SKV przy ul. Paderewskiego, a także wymiany / przebudowy / remontu istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia (0,4 kV) wzdłuż ul. Paderewskiego i Strzeleckiej w Człopie wraz z przyłączami, prowadzonej na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58,
60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Wałcz, ul. Bydgoska 122, 78-600 Wałcz.

Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Termin, o którym mowa powyżej dla stron postępowania nie będącym właścicielami działek w przebiegu inwestycji, należy liczyć po upływie czternastego dnia publikacji obwieszczenia na tablicy ogłoszeń UMiG w Człopie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Człopa.

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 14 Urzędu Miasta i Gminy Człopa przy ul. Strzeleckiej 2.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

mgr Zdzisław Kmieć

Zamieszczono:
1. Urząd Miasta i Gminy Człopa - tablica informacyjna.

2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Człopa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Woźniak 21-09-2011 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Woźniak 21-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2011 14:52