herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

ds. gospodarki nieruchomościami

Karolina Woźniak
ds. gospodarki nieruchomościami

tel.
fax
 067 259 16 90
 067 259 10 65
mail


Do zadań stanowiska do spraw gospodarki nieruchomościami należy  prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości, a w szczególności związanych z:

1)       gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne,

2)       ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,

3)   organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,

4)       nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

5)       komunalizacją gruntów,

6)       prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,

7)       tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowanie nim – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,

8)  wyposażaniem gruntów w urządzenie komunalne,

9)  zagospodarowaniem wspólnot gruntowych,

10) przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

11) współdziałaniem w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych,

12) wykonywaniem prawa pierwokupu,

13) organizowaniem przetargów na nieruchomości komunalne,

14) komunalizowaniem gruntów i budynków mieszkalnych,

15) oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,

16) udział w pracach komisji przetargowej działającej w oparciu o Prawo zamówień publicznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 29-10-2009 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Narel 29-10-2009 12:35