herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

ds. obsługi Rady Miejskiej, zamówień publicznych i działalności gospodarczej

Elżbieta Pawlak
ds. obsługi Rady Miejskiej, zamówień publicznych i działalności gospodarczej

tel.
fax
 067 259 16 59
 067 259 10 65
mail

Do zadań stanowiska do spraw obsługi Rady Miejskiej, zamówień publicznych i działalności gospodarczej należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji, prowadzenie procedur administracyjnych związanych z zamówieniami publicznymi, sprawy kancelaryjno - techniczne, sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej a w szczególności:

1)       przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami  materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji  oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

2)       przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Miejską i jej komisje,

3)       ogłaszanie przepisów gminnych i przekazywanie ich do publikacji,

4)       nadawanie biegu uchwałom i wnioskom Rady i nadzór nad ich wykonaniem,

5)       przekazywanie wniosków komisji, interpelacji radnych do realizacji, nadzorowanie ich wykonania i powiadamiania wnioskodawców o stanie ich realizacji,

6)       przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,

7)       przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,

8)       podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Burmistrza,

9)       protokołowanie sesji Rady Miejskiej.

10)   prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,

11)   prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

12)   organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady nie będących radnymi,

13)   prowadzenie i udostępnianie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi,

14)   ewidencja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

15)   przygotowywanie decyzji związanych wydawaniem zezwoleń, odmową wydania zezwolenia, cofaniem zezwoleń i koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej,

16)   kontrola przestrzegania prawa przez przedsiębiorców w zakresie określonym ustawą: prawo działalności gospodarczej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 29-10-2009 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Narel 29-10-2009 12:38