herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

ds. obrony cywilnej, spraw obronnych, wojskowych i rolnictwa

Joanna Paliwoda
ds. obrony cywilnej, spraw obronnych, wojskowych i rolnictwa

 

 
 
tel.
fax
 067 259 16 82
 067 259 10 65
mail

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Ochrona gruntów rolnych i leśnych, środowiska, wody, powietrza w zakresie wydzierżawianych nieruchomości stanowiących mienie gminy.
 2. Kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie wydzierżawianych nieruchomości.
 3. Wydzierżawianie nieruchomości stanowiących mienie komunalne i przekazywanie danych z tym związanych do referatu finansów.
 4. Prowadzenie spraw związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą na terenie gminy.
 5. Współdziałanie z powiatowym lekarzem weterynarii w zakresie zwalczania chorób zwierząt.
 6. Współdziałanie z zarządami pracowniczych ogródków działkowych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem gruntów na cele nierolnicze i nieleśne.
 8. Wykonywanie obowiązków  wynikających z ustawy o ochronie środowiska, ochronie  przyrody, gruntów rolnych i leśnych, prawa wodnego.
 9. Współdziałanie z organizacjami rolników, kołami łowieckimi.
 10.  Stosowanie przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego i o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydawanie zaświadczeń o posiadanym gospodarstwie rolnym.
 11.  Wydawanie zaświadczeń stwierdzających spełnianie wymagań rolnika indywidualnego.
 12.  Prowadzenie spraw związanych z gospodarką w lasach gminnych (plany urządzania lasu, wycinka drzew, prace w obrębie lasów komunalnych, szacowanie drewna) i współpraca w tym zakresie z Nadleśnictwem.
 13. Prowadzenie spraw związanych ze spisem rolnym,  realizowanie zadań w zakresie obowiązującej sprawozdawczości dotyczącej spraw rolnych, agroturystyki.

Realizacja zadań obronnych:

1.  Opracowanie i aktualizowanie dokumentów w ramach planowania obronnego, w tym:

     a)  planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

     b)  dokumentacji stanowiska kierowania (SK) i przemieszczenia się na zapasowe miejsce pracy ( Burmistrza ).

2.  Opracowanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru Urzędu, zapewnienie właściwego obiegu decyzji i informacji dla potrzeb kierowania przez ( Burmistrza ).

3.  Organizowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych.

4.  Realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem poboru.

5.  Prowadzenie spraw reklamowania osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

6.  Wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych (przygotowanie projektów decyzji administracyjnych) na terenie gminy oraz opracowanie:

 1. planu świadczeń osobistych na terenie Miasta i Gminy Człopa,
 2. planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Miasta i Gminy Człopa,
 3. planu świadczeń rzeczowych na terenie Miasta i Gminy Człopa,
 4. planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Miasta i Gminy Człopa,
 5. zbiorczego wykazu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji na obszarze gminy,

7.  Opracowanie i aktualizowanie dokumentacji (planu) akcji kurierskiej Miasta i Gminy Człopa  przy współpracy z wojskowym komendantem uzupełnień
i Policją.

8.  Planowanie i organizowanie szkolenia obronnego na terenie Gminy, w tym:

     a)  opracowanie programu szkolenia Miasta i Gminy Człopa,

     b)  opracowanie planu szkolenia Urzędu Miasta i Gminy Człopa,

     c)  opracowanie dokumentacji ćwiczeń i treningów obronnych, akcji kurierskiej, szkolenia zespołu kierującego akcją kurierską.

9.  Sprawowanie kontroli wykonywania zadań obronnych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.

Realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej:

1.  Tworzenie formacji obrony cywilnej.

2.  Nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności.

3.  Opracowanie planów obrony cywilnej.

4.  Organizowanie ćwiczeń formacji obrony cywilnej.

Realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego:

1.  Przygotowanie i aktualizacja planu zarządzania kryzysowego.

2.  Organizacja pracy gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, tworzenie rocznego planu pracy i ćwiczeń.

3.  Przeprowadzanie ćwiczeń zespołu zarządzania kryzysowego.

Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Współdziałanie z Policją i innymi instytucjami w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 27-11-2009 19:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Piotr Ciułek 22-12-2014 14:14