Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BIEŻĄCE UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA CZŁOPA

                                                
 OGŁOSZENIE
                       
 
Zamawiający:   Gmina Człopa
 
      Adres:                  78 – 630 Człopa
                                  ul. Strzelecka 2
      Telefon:                ( 067 ) 2591069                    
      Fax:                     ( 067 ) 2591065
 
reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa – Panią Halinę Rakowską   
 
            OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest :
 
„BIEŻĄCE UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA CZŁOPA”.
            Z uwagi na wartość zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 
1. Nie przewiduje się składania ofert częściowych.
2. Nie przewiduje się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Termin realizacji zamówienia: w okresie od dnia 15 marca do 15 listopada w latach 2010 i 2011.
4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u Pani Moniki Krakowiak w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa, pokój nr 15.
5. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie zobowiązani są spełnić warunki zawarte w SIWZ i złożyć wymagane dokumenty.
6. Oferty należy składać do dnia 10 marca 2010 r. do godziny 900 w
kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Człopa, pok. nr 2
7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 marca 2010 r. o godz. 9 30  w siedzibie
Zamawiającego.
8. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
- cena wykonania zamówienia -          100 %
9. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od daty złożenia oferty.
10. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.doc.doc 2010-03-02 14:44:54 26KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-03-02 14:44:54 39,8KB 40 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyb.doc 2010-04-27 14:15:01 20,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 02-03-2010 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Krakowiak 02-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Narel 27-04-2010 14:15