herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół z sesji nr 36/2018 z dnia 03.09.2018r Piotr Ciułek 2018-10-18 10:35:12
Protokół z sesji nr 35/2018 z dnia 29.08.2018r Piotr Ciułek 2018-10-18 10:34:29
Plan polowaań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 12 " Darz Bór" Mielęcin Joanna Paliwoda 2018-10-17 13:51:26
Plan polowań zbiorowych w sezonie 2018 -2019 Koła Łowieckiego "NEMROD" w Warszawie Joanna Paliwoda 2018-10-17 13:40:39
Plan polowań zbiorowych Kujawskiego Koła Łowieckiego nr 52 w sezonie 2018/2019 Joanna Paliwoda 2018-10-17 13:36:53
Plan polowań zbiorowych Kujawskiego Koła Łowieckiego nr 52 w sezonie 2018/2019 - dokument usunięty Joanna Paliwoda 2018-10-17 13:36:26
Plan polowań zbiorowych Kujawskiego Koła Łowieckiego nr 52 w sezonie 2018/2019 - dokument usunięty Joanna Paliwoda 2018-10-17 13:35:00
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 roku Zofia Wach 2018-10-17 13:05:12
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 roku Zofia Wach 2018-10-17 12:59:32
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 roku Zofia Wach 2018-10-17 12:55:00
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku Zofia Wach 2018-10-17 12:54:02
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku Zofia Wach 2018-10-17 12:53:08
Obwieszczenie w sprawie ponownego ustalenia lokalizacji celu publicznego Mirosław Sokołowski 2018-10-16 14:01:08
Projekty zrealizowane ze środków krajowych Paulina Samolczyk 2018-10-16 12:16:22
Dane teleadresowe   2018-10-15 09:26:45
Dane teleadresowe   2018-10-15 09:23:51
Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 Zofia Wach 2018-10-15 09:15:01
Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjecia darowizny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Człopa Podgórze, w miejscowości Czaplice na mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa Karolina Woźniak 2018-10-11 08:39:25
Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjecia darowizny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Człopa Podgórze, w miejscowości Czaplice na mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa Karolina Woźniak 2018-10-11 08:38:14
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Ciułek 2018-10-09 12:58:24
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 1.10.2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Człopa Piotr Ciułek 2018-10-05 12:57:29
Klauzule informacyjne - ochrona danych osobowych Piotr Ciułek 2018-10-05 12:56:00
Klauzule informacyjne - ochrona danych osobowych Piotr Ciułek 2018-10-05 12:55:50
UCHWAŁA NR LXII.376.Z2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 28 września 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Człopa za pierwsze półrocze 2018 roku Zofia Wach 2018-10-05 12:44:18
Zarządzenie 62/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Człopie z dnia 1 października 2018 roku w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania Agnieszka Łoś 2018-10-05 12:26:54
Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 1 października 2018 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Człopie. Agnieszka Łoś 2018-10-05 12:24:03
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Człopie z dnia 03.10.2018r o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Człopie zarządzonych na dzień 21 pażdziernika 2018r. Piotr Ciułek 2018-10-04 14:37:03
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Człopie z dnia 03.10.2018r o zarejestrowanych kandydatów na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Człopa zarządzonych na dzień 21 pażdziernika 2018r. Piotr Ciułek 2018-10-04 14:36:31
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Człopie z dnia 03.10.2018r o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Człopie zarządzonych na dzień 21 pażdziernika 2018r. Piotr Ciułek 2018-10-04 14:34:53
Zarządzenie Nr 59/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA z dnia 28 września 2018r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Człopa miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń, plakatów i haseł dotyczących wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Ciułek 2018-10-04 09:03:37
Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 Zofia Wach 2018-10-03 08:31:50
Protokół z przeprowadzonego losowania do Obwodowych Komisji Wyborczych, które odbyło się w dniu 28 września 2019r. o godzinie 11:00 Piotr Ciułek 2018-10-02 07:55:16
Przebudowa Transpuszczańskiej Drogi Jaźwiny ? Golin Przebiegającej Przez Teren Gminy Człopa Oraz Nadleśnictwa Człopa zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 58; 137/3; 8136/1 ? obręb Golin, Gmina Człopa, powiat wałecki, województwo Zachodniopomorskie oraz działki nr 8136/2; 8137/1; 8137/2; 8125/5; 8126; 8125/4; 6/1; 1/40; 8125/1; 5/1; 1/4; 1/53; 1/45; 1/44 ? obręb Brzeźniak, Gmina Człopa, powiat wałecki, województwo Zachodniopomorskie Marta Domagała 2018-10-01 11:20:01
Przebudowa Transpuszczańskiej Drogi Jaźwiny ? Golin Przebiegającej Przez Teren Gminy Człopa Oraz Nadleśnictwa Człopa zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 58; 137/3; 8136/1 ? obręb Golin, Gmina Człopa, powiat wałecki, województwo Zachodniopomorskie oraz działki nr 8136/2; 8137/1; 8137/2; 8125/5; 8126; 8125/4; 6/1; 1/40; 8125/1; 5/1; 1/4; 1/53; 1/45; 1/44 ? obręb Brzeźniak, Gmina Człopa, powiat wałecki, województwo Zachodniopomorskie Marta Domagała 2018-10-01 11:19:35
Protokół z przeprowadzonego losowania do Obwodowych Komisji Wyborczych, które odbyło się w dniu 28 września 2019r. o godzinie 11:00 Piotr Ciułek 2018-10-01 08:13:35
Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 Zofia Wach 2018-09-26 12:38:54
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzedzie Miasta i Gminy Człopa. Zofia Wach 2018-09-26 12:36:04
Uchwała NR XXXVII/255/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20.09.2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2018r. Piotr Ciułek 2018-09-26 08:38:27
XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 20.09.2018 Piotr Ciułek 2018-09-26 08:37:09
Informacja Komisarza Wyborczego w sprawie zgłaszania uzupełnień składów komisji obwodowych i przeprowdzenia losowania. Piotr Ciułek 2018-09-26 08:32:10