herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ujednolicenia danych prezentowanych w informacji dodatkowej Zofia Wach 2019-02-22 08:13:27
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku Zofia Wach 2019-02-20 13:55:52
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku Zofia Wach 2019-02-20 13:50:42
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 roku - dokument usunięty Zofia Wach 2019-02-20 13:46:20
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 roku - dokument usunięty Zofia Wach 2019-02-20 13:46:00
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku Zofia Wach 2019-02-20 13:44:50
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku Zofia Wach 2019-02-20 13:43:42
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku Zofia Wach 2019-02-20 13:42:30
Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2019 rok - dokument usunięty Zofia Wach 2019-02-20 12:51:26
Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2019 rok - dokument usunięty Zofia Wach 2019-02-20 12:50:49
Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 lutego 2019 w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie Anna Grzech 2019-02-19 14:02:13
Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 lutego 2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa Anna Grzech 2019-02-19 13:59:46
DR-1 deklaracja na podatek rolny-wzor.pdf Piotr Ciułek 2019-02-19 09:55:22
DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomosci-wzor.pdf Piotr Ciułek 2019-02-19 09:54:52
Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2019 rok Zofia Wach 2019-02-15 14:45:52
Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie (etap II - roboty wykończeniowe, instalacje wewnętrzne, zagospodarowanie terenu, montaż urządzeń fotowoltaicznych) Marta Domagała 2019-02-14 13:12:39
Zarządzenie nr 17/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia planu kontroli zarzadczej na 2019r. Anna Grzech 2019-02-13 12:31:22
Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie (etap II - roboty wykończeniowe, instalacje wewnętrzne, zagospodarowanie terenu, montaż urządzeń fotowoltaicznych) Marta Domagała 2019-02-11 13:39:25
Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie (etap II - roboty wykończeniowe, instalacje wewnętrzne, zagospodarowanie terenu, montaż urządzeń fotowoltaicznych) Marta Domagała 2019-02-11 13:39:19
Petycja zlożona w dniu 15.11.2018 r. przez Schulz-Efekt Sp. z o. o. wraz z odpowiedzią Marta Domagała 2019-02-11 11:16:21
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Człopie w okresie od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. Marta Domagała 2019-02-07 11:17:15
Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie (etap II - roboty wykończeniowe, instalacje wewnętrzne, zagospodarowanie terenu, montaż urządzeń fotowoltaicznych) Marta Domagała 2019-02-06 11:21:58
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Człopie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich. Piotr Ciułek 2019-02-06 07:37:31
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Człopie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich. Piotr Ciułek 2019-02-06 07:37:20
Uchwała NR III/22/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28.12.2018r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 2019 rok. Piotr Ciułek 2019-02-05 11:05:22
UCHWAŁA NR VIII.47.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Człopa Zofia Wach 2019-02-05 08:00:59
2019 Zofia Wach 2019-02-05 07:58:42
Głosowanie - Uchwała NR V/31/2019 Piotr Ciułek 2019-02-04 13:27:53
Uchwała NR V/31/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 24.01.2019r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2019 rok. Piotr Ciułek 2019-02-04 13:27:27
V Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 24.01.2019 Piotr Ciułek 2019-02-04 13:25:52
Zarządzenie nr 16/2019 Burmistzra Miasta i Gminy Człopa z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych Marta Domagała 2019-02-04 11:13:04
Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie (etap II - roboty wykończeniowe, instalacje wewnętrzne, zagospodarowanie terenu, montaż urządzeń fotowoltaicznych) Marta Domagała 2019-02-04 10:37:53
Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie (etap II - roboty wykończeniowe, instalacje wewnętrzne, zagospodarowanie terenu, montaż urządzeń fotowoltaicznych) Marta Domagała 2019-02-04 10:37:42
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie linii energetycznej kablowej SN Wołowe Lasy - Straduń Mirosław Sokołowski 2019-02-01 12:20:52
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko radcy prawnego Piotr Ciułek 2019-02-01 07:59:10
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko radcy prawnego Piotr Ciułek 2019-02-01 07:58:14
Nabór na stanowisko radcy prawnego Piotr Ciułek 2019-02-01 07:57:51
Nabór na stanowisko radcy prawnego Piotr Ciułek 2019-02-01 07:57:12
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko radcy prawnego Joanna Jastrzębowska 2019-01-31 14:39:08
Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2019 rok Zofia Wach 2019-01-31 13:37:48