herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 19.09.2017 r. Karolina Woźniak 2017-08-17 14:46:07
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 19.09.2017 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2017-08-17 14:45:07
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 19.09.2017 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2017-08-17 14:44:51
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 19.09.2017 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2017-08-17 14:43:39
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 19.09.2017 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2017-08-17 14:39:57
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 19.09.2017 r. Karolina Woźniak 2017-08-14 15:08:11
Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 19.09.2017 r. Karolina Woźniak 2017-08-14 15:05:36
Ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia Joanna Paliwoda 2017-08-09 14:32:22
Zarządzenie nr 04/2017 Burmistrza MiG Człopa w sprawie opracowania planu finansowego budżetu MiG Człopa na 2017 rok Zofia Wach 2017-07-25 10:35:57
Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-07-25 10:32:34
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku Zofia Wach 2017-07-24 10:18:24
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku Zofia Wach 2017-07-24 08:13:13
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku Zofia Wach 2017-07-24 08:11:12
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku Zofia Wach 2017-07-24 08:09:14
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku Zofia Wach 2017-07-24 08:06:51
Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Zofia Wach 2017-07-24 07:49:04
Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 04 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-07-10 12:53:44
Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-07-05 08:23:54
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2017-06-30 14:57:45
Uchwała nr XXVI/197/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26.06.2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/159/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29.12.2016 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie na 2017 r. Piotr Ciułek 2017-06-30 10:16:31
XXVI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 26.06.2017 Piotr Ciułek 2017-06-30 10:13:45
Ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia Joanna Paliwoda 2017-06-29 13:31:37
Protokół z sesji nr 24/2017 z dnia 09.05.2017r Piotr Ciułek 2017-06-29 08:43:26
Protokół z sesji nr 23/2017 z dnia 21.04.2017r Piotr Ciułek 2017-06-29 08:43:17
Protokół z sesji nr 22/2017 z dnia 30.03.2017r Piotr Ciułek 2017-06-29 08:43:02
Protokół z sesji nr 24/2017 z dnia 09.05.2017r Piotr Ciułek 2017-06-29 08:42:16
Protokół z sesji nr 23/2017 z dnia 21.04.2017r Piotr Ciułek 2017-06-29 08:41:35
Protokół z sesji nr 22/2017 z dnia 30.03.2017r Piotr Ciułek 2017-06-29 08:40:59
Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa. Zofia Wach 2017-06-28 11:59:55
Ogłoszenie o wyłożeniu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości podlegającej komunalizacji na wniosek Gminy Człopa Karolina Woźniak 2017-06-26 14:57:38
Ogłoszenie o wyłożeniu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości podlegającej komunalizacji na wniosek Gminy Człopa Karolina Woźniak 2017-06-26 14:57:12
Ogłoszenie o wyłożeniu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości podlegającej komunalizacji na wniosek Gminy Człopa Karolina Woźniak 2017-06-26 14:55:53
Ogłoszenie o wyłożeniu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości podlegającej komunalizacji na wniosek Gminy Człopa Karolina Woźniak 2017-06-26 14:54:44
Ogłoszenie o wyłożeniu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości podlegającej komunalizacji na wniosek Gminy Człopa Karolina Woźniak 2017-06-26 14:54:11
Uchwała nr XXV/196/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Kanigowskiego na działanie kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie. Piotr Ciułek 2017-06-26 14:02:25
Uchwała nr XXV/195/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu. Piotr Ciułek 2017-06-26 14:01:07
Uchwała nr XXV/194/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu. Piotr Ciułek 2017-06-26 14:00:14
Uchwała nr XXV/193/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-06-26 13:59:24
Uchwała nr XXV/192/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-06-26 13:58:20
Uchwała nr XXV/191/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-06-26 13:57:42