Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Odpowiedź na petycję z dnia 30.03.2020 r. Paulina Drabińska 2020-04-03 14:06:12
Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2020 Zofia Wach 2020-04-02 12:21:02
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pt. " Budowa linii napowietrzno-kablowej w obrębie Człopa 106, m. Człopa Mirosław Sokołowski 2020-04-02 11:09:43
Petycja ws. udostępnienia platformazakupowa.pl - z dnia 30.03.2020 r. Paulina Drabińska 2020-04-02 10:25:25
Petycja ws. udostępnienia platformazakupowa.pl - z dnia 30.03.2020 r. Paulina Drabińska 2020-04-02 10:05:20
Petycja złożona w dniu 27.03.2020r. -Stop zagrożeniu zdrowia i życia. Piotr Ciułek 2020-04-02 09:29:50
Szkoła Podstawowa w Człopie Piotr Ciułek 2020-04-02 08:24:02
Klauzule informacyjne - ochrona danych osobowych Piotr Ciułek 2020-04-01 12:23:55
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa. Piotr Ciułek 2020-04-01 12:15:20
Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 r. Zofia Wach 2020-04-01 08:50:54
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa. Piotr Ciułek 2020-03-30 10:37:32
KOMUNIKAT URZĘDNIKA WYBORCZEGO Piotr Ciułek 2020-03-27 20:17:53
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. Piotr Ciułek 2020-03-27 20:16:49
Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2020 Zofia Wach 2020-03-23 09:15:12
Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Człopie. Piotr Ciułek 2020-03-18 14:38:22
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa. Monika Krakowiak 2020-03-16 14:14:03
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa. Monika Krakowiak 2020-03-16 14:13:17
Ogłoszenie o prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest administrowanie cmentarzy komunalnych w gminie Człopa Mirosław Sokołowski 2020-03-16 12:47:48
PNCKiS w Człopie (zakładka menu)   2020-03-13 11:18:54
Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2020 Zofia Wach 2020-03-11 12:17:22
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu o planowanym szkoleniu dla hodowców zwierząt gospodarskich, które odbędzie się w dniu 20.03.2020 o godz. 10.00 w Wałczu Karolina Woźniak 2020-03-06 14:40:35
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pt. " Budowa linii energetycznej Wołowe Lasy-Mielęcin-Straduńj Mirosław Sokołowski 2020-03-03 12:29:08
Mieszkania chronione - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części strychu budynku wielorodzinnego na dwa lokale mieszkalne Marta Domagała 2020-03-02 08:10:45
Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26.02.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa. Anna Grzech 2020-02-27 14:43:59
Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27.02.2020 w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej i obuwia roboczego oraz zaopatrzenia w napoje i środki higieny osobistej pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa. Anna Grzech 2020-02-27 13:36:12
Lista obecności, przyjęcie porządku obrad 15 sesji oraz przyjęcie protokołu z sesji 14. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:34:33
Uchwała nr XV/118/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie na 2020 r. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:33:22
Uchwała nr XV/117/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2020r. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:33:01
Uchwała nr XV/116/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastruktury Społecznej na 2020 r. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:32:40
Uchwała nr XV/115/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Człopie na 2020 rok. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:32:19
Uchwała nr XV/114/2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2020 r. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:31:57
Lista obecności, przyjęcie porządku obrad 15 sesji oraz przyjęcie protokołu z sesji 14. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:31:32
Uchwała nr XV/119/2020 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:31:01
Uchwała nr XV/122/2020 w sprawie regulaminu ustalania wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:30:12
Uchwała nr XV/121/2020 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko?Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:27:40
Uchwała nr XV/120/2020 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Człopa. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:26:40
XV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 14.02.2020 Piotr Ciułek 2020-02-25 10:25:23
Uchwała nr XV/119/2020 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:24:27
Uchwała nr XV/118/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie na 2020 r. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:23:24
Uchwała nr XV/117/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2020r. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:22:05