herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (IN-1) Piotr Ciułek 2016-11-22 12:08:40
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN-1) Piotr Ciułek 2016-11-22 12:08:25
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (ZN-1/B) Piotr Ciułek 2016-11-22 12:08:11
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (IR-1) Piotr Ciułek 2016-11-22 12:07:53
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (DR-1) Piotr Ciułek 2016-11-22 12:07:35
DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM (ZR-1/B) Piotr Ciułek 2016-11-22 12:06:58
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (IL-1) Piotr Ciułek 2016-11-22 12:06:29
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (DL-1) Piotr Ciułek 2016-11-22 12:05:51
Formularze na 2017r. Piotr Ciułek 2016-11-22 12:05:27
Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:55:06
Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:54:31
Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:53:52
Uchwała Nr XVII/130/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2017 rok. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:53:10
Uchwała Nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:52:41
Uchwała Nr XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:52:06
Uchwała Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:51:16
Uchwała Nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:48:21
Uchwała Nr XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:47:27
Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców Gminy Człopa w wodę. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:46:42
Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:45:36
Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowiezione do oczyszczalni ścieków z terenu gminy Człopa. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:43:48
Uchwała Nr XVII/139/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:43:12
Uchwała Nr XVII/140/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Czesławy Lisek na działania Burmistrza Miasta i Gminy Człopa i Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:42:18
Uchwała Nr XVII/141/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Teresy Książek na działania Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:41:27
Uchwała Nr XVII/142/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Człopa" Piotr Ciułek 2016-11-22 11:40:32
Uchwała Nr XVII/142/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Człopa" Piotr Ciułek 2016-11-22 11:40:05
Uchwała Nr XVII/143/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie stwierdzenia wydania uchwały z dnia 16 września 2016 roku przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Golin o podziale środków z funduszu sołeckiego na rok 2017 z nieistotnym naruszeniem prawa, tj. z § 17 ust. 3 Statutu Sołectwa Golin. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:39:14
XVII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 17.11.2016 Piotr Ciułek 2016-11-22 11:38:52
Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 Zofia Wach 2016-11-22 08:41:02
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. Karolina Woźniak 2016-11-17 14:56:23
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. Karolina Woźniak 2016-11-17 14:55:42
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 20.12.2016 r. Karolina Woźniak 2016-11-15 15:04:47
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 20.12.2016 r. Karolina Woźniak 2016-11-15 15:03:31
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 20.12.2016 r. Karolina Woźniak 2016-11-15 15:02:06
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 20.12.2016 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2016-11-15 15:01:42
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 20.12.2016 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2016-11-15 15:01:19
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 20.12.2016 r. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2016-11-15 14:59:48
Ogłoszenie LPI - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-11-15 14:05:57
Ogłoszenie Lokalnego punktu informacyjnego - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-11-15 14:05:06
Ogłoszenie Lokalnego punktu informacyjnego - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-11-15 14:04:44