herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - etap I stan surowy bez konstrukcji dachu Marta Domagała 2016-10-03 11:37:58
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie - etap I stan surowy bez konstrukcji dachu Marta Domagała 2016-10-03 11:37:02
Uchwała Nr XVI/123/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2016-2019. Piotr Ciułek 2016-09-30 11:21:11
Uchwała Nr XVI/122/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok. Piotr Ciułek 2016-09-30 11:20:46
Uchwała Nr XVI/123/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2016-2019. Piotr Ciułek 2016-09-30 11:20:06
Uchwała Nr XVI/124/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 września 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Czesławy Lisek na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2016-09-30 11:19:10
Uchwała Nr XVI/125/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Człopa na lata 2016-2018. Piotr Ciułek 2016-09-30 11:18:23
Uchwała Nr XVI/126/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 września 2016r. w sprawie regulaminu ustalania wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Piotr Ciułek 2016-09-30 11:17:29
XVI Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 27.09.2016 Piotr Ciułek 2016-09-30 11:16:03
Fundusze Europejskie - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-09-27 12:10:22
Informacje o funduszach europejskich - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-09-27 12:09:34
Zarządzenie Nr 44/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 Zofia Wach 2016-09-22 09:25:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w Wołowych Lasach na działce 386/1 Piotr Ciułek 2016-09-16 09:45:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w Wołowych Lasach na działce 386/1 Mirosław Sokołowski 2016-09-16 09:35:36
Zarządzenie Nr 36/2016 Burmistrza MiG Człopa z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie przekształcenia lokali komunalnych z mieszkaniowego zasobu Gmin Człopa na lokale socjalne. Piotr Ciułek 2016-09-15 14:51:02
Uchwała Nr XV/116/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.06.2016r w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Człopie oraz Rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności. Piotr Ciułek 2016-09-14 08:58:10
Rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności do uchwały Nr XV/116/2016 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-09-14 08:57:16
Rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności do uchwały Nr XV/116/2016 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-09-14 08:56:15
Rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności do uchwały Nr XV/116/2016 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-09-14 08:55:16
Uchwała Nr XCV.345.Z.2016 Składu Orzekającego Regionanlnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Człopa informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za pierwsze półrocze 2016 roku. Zofia Wach 2016-09-13 12:15:42
Zarządzenie Nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 września 2016 r. w sprawie założeń i wskaźników do budżetu gminy na 2017 rok. Zofia Wach 2016-09-13 11:53:19
Zarządzenie Nr 42/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 Zofia Wach 2016-09-08 12:41:14
Zawiadomienie o wydaniu postanowiania dotyczącego braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydzieleniu 21 działek i budowie na każdej działce domu mieszkalnego jednorodzinnego, z działki nr 10/129 wCzaplicach, obręb ewidencyjny Człopa Podgórze, gmina Człopa. Karolina Woźniak 2016-08-29 15:26:11
Zawiadomienie o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na produkcji regranulatu z tworzyw sztucznych na dz. nr 89, obręb geodezyjny Marcinkowice, gmina Tuczno. Karolina Woźniak 2016-08-29 15:22:22
Zarządzenie nr 41/2016 z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego "Leśna Kraina" w Człopie. Piotr Ciułek 2016-08-29 09:31:42
Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22.08.2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podreczników. Piotr Ciułek 2016-08-29 09:26:51
Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 Zofia Wach 2016-08-26 12:06:25
Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 r. Zofia Wach 2016-08-26 12:03:33
Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22.08.2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podreczników. - dokument usunięty Zofia Wach 2016-08-26 11:58:04
Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Zofia Wach 2016-08-26 11:57:41
Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22.08.2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podreczników. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2016-08-24 08:45:59
Oferty Pracy Mirosław Sokołowski 2016-08-16 12:53:37
Oferty Pracy - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-08-16 12:47:15
Oferty Pracy - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-08-16 12:45:19
Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-08-16 12:41:54
Nabory do konkursów - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-08-16 12:39:11
Oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-08-16 12:38:13
Oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-08-16 12:37:57
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Joanna Paliwoda 2016-08-05 14:27:40
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Joanna Paliwoda 2016-08-05 14:26:57