herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. w Człopie Piotr Ciułek 2016-12-02 14:17:00
Zarządzenie Nr 63/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Człopie Piotr Ciułek 2016-12-02 14:15:13
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 2 stycznia 2017 roku do 22 grudnia 2017 roku Marta Domagała 2016-12-02 14:04:46
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 2 stycznia 2017 roku do 22 grudnia 2017 roku Marta Domagała 2016-12-02 14:03:47
Przewóz dzieci do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w okresie od 2 stycznia 2017 roku do 22 grudnia 2017 roku Marta Domagała 2016-12-02 14:02:54
Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Człopa Joanna Paliwoda 2016-12-02 13:39:40
Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy Zapotrzebowania Na Wsparcie Ze Środków Finansowych Unii europejskiej W Ramach Osi VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacujnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 Joanna Paliwoda 2016-12-02 13:35:33
Zarządzenie Nr 51/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy Zapotrzebowanie na Wsparcie Ze Środków Finansowych Unii Europejskiej W Ramach Osi VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 Joanna Paliwoda 2016-12-02 13:26:37
Zarządzenie Nr 61/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 Zofia Wach 2016-12-02 12:55:56
Zarządzenie Nr 63/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Człopie Piotr Ciułek 2016-12-02 11:58:44
Zarządzenie nr 59/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 16.11.2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa. Karolina Woźniak 2016-12-01 13:59:10
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 60.00 litrów do Zakładu Gospodarki Komuanlej w Człopie Marta Domagała 2016-11-30 12:42:34
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 60.00 litrów do Zakładu Gospodarki Komuanlej w Człopie Marta Domagała 2016-11-30 12:41:22
Ceny wody na rok 2017 Piotr Ciułek 2016-11-25 12:57:13
Zarządzenie Nr 60/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Człopa oraz jednostek budżetowych i zakładów budżetowych utworzonych przez Gminę. Zofia Wach 2016-11-24 13:39:46
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (IN-1) Piotr Ciułek 2016-11-22 12:08:40
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN-1) Piotr Ciułek 2016-11-22 12:08:25
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (ZN-1/B) Piotr Ciułek 2016-11-22 12:08:11
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (IR-1) Piotr Ciułek 2016-11-22 12:07:53
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (DR-1) Piotr Ciułek 2016-11-22 12:07:35
DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM (ZR-1/B) Piotr Ciułek 2016-11-22 12:06:58
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (IL-1) Piotr Ciułek 2016-11-22 12:06:29
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (DL-1) Piotr Ciułek 2016-11-22 12:05:51
Formularze na 2017r. Piotr Ciułek 2016-11-22 12:05:27
Uchwała Nr XVII/127/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:55:06
Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:54:31
Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:53:52
Uchwała Nr XVII/130/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2017 rok. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:53:10
Uchwała Nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:52:41
Uchwała Nr XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:52:06
Uchwała Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:51:16
Uchwała Nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:48:21
Uchwała Nr XVII/135/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:47:27
Uchwała Nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców Gminy Człopa w wodę. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:46:42
Uchwała Nr XVII/137/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:45:36
Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowiezione do oczyszczalni ścieków z terenu gminy Człopa. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:43:48
Uchwała Nr XVII/139/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:43:12
Uchwała Nr XVII/140/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Czesławy Lisek na działania Burmistrza Miasta i Gminy Człopa i Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:42:18
Uchwała Nr XVII/141/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Teresy Książek na działania Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2016-11-22 11:41:27
Uchwała Nr XVII/142/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17.11.2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Człopa" Piotr Ciułek 2016-11-22 11:40:32