herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXV/183/2017 z dnia 20.06.2017r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2016r. Piotr Ciułek 2017-06-26 13:46:53
XXV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 20.06.2017 Piotr Ciułek 2017-06-26 13:43:42
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina Człopa I półrocze2018 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2017-06-22 07:23:30
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina Człopa I półrocze2018 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2017-06-22 07:23:21
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa I półrocze2018 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2017-06-22 07:23:04
Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury w Człopie za 2016 r. Zofia Wach 2017-06-14 13:02:26
Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-06-13 10:01:57
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie wydatków związanych z "Przebudową ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz "Przebudową ul. Kopernika, Targowej Rynkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Ciułek 2017-06-12 12:50:15
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania -Śieć wodociągowa w m.Gieczynek Mirosław Sokołowski 2017-06-09 14:11:38
Zdzisław Kmieć Piotr Ciułek 2017-05-30 14:43:43
Zbigniew Tymecki Piotr Ciułek 2017-05-30 14:43:15
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie wydatków związanych z "Przebudową ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz "Przebudową ul. Kopernika, Targowej Rynkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Ciułek 2017-05-29 13:10:16
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa. Monika Krakowiak 2017-05-25 10:36:46
Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-05-23 09:47:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa. Monika Krakowiak 2017-05-22 12:07:01
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-05-22 12:05:30
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie wydatków związanych z "Przebudową ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz "Przebudową ul. Kopernika, Targowej Rynkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Ciułek 2017-05-22 11:35:52
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie wydatków związanych z "Przebudową ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz "Przebudową ul. Kopernika, Targowej Rynkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Ciułek 2017-05-22 11:35:39
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie wydatków związanych z "Przebudową ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz "Przebudową ul. Kopernika, Targowej Rynkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Ciułek 2017-05-22 11:35:19
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa. Monika Krakowiak 2017-05-22 11:09:19
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie wydatków związanych z "Przebudową ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz "Przebudową ul. Kopernika, Targowej Rynkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Ciułek 2017-05-19 11:40:12
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie wydatków związanych z "Przebudową ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz "Przebudową ul. Kopernika, Targowej Rynkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Ciułek 2017-05-19 11:39:53
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie wydatków związanych z "Przebudową ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz "Przebudową ul. Kopernika, Targowej Rynkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Ciułek 2017-05-19 11:39:36
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie wydatków związanych z "Przebudową ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz "Przebudową ul. Kopernika, Targowej Rynkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Ciułek 2017-05-19 11:38:56
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie wydatków związanych z "Przebudową ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz "Przebudową ul. Kopernika, Targowej Rynkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Ciułek 2017-05-19 11:27:22
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa o wydaniu w dniu 17.05.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji regranulatu z tworzyw sztucznych, lokalizacja na dz. nr 89 , obręb geodezyjny Marcinkowice Monika Krakowiak 2017-05-17 08:10:09
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa o wydaniu w dniu 17.05.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji regranulatu z tworzyw sztucznych, lokalizacja na dz. nr 89 , obręb geodezyjny Marcinkowice Monika Krakowiak 2017-05-17 08:08:21
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie wydatków związanych z "Przebudową ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz "Przebudową ul. Kopernika, Targowej Rynkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Ciułek 2017-05-15 12:10:19
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie wydatków związanych z "Przebudową ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz "Przebudową ul. Kopernika, Targowej Rynkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Ciułek 2017-05-15 12:06:34
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2 600 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie wydatków związanych z "Przebudową ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" oraz "Przebudową ul. Kopernika, Targowej Rynkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Ciułek 2017-05-15 12:05:38
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Człopa. Monika Krakowiak 2017-05-11 12:55:26
Zaproszenie na spotkanie- dotacje Mirosław Sokołowski 2017-05-11 12:44:49
Informacja dla pracodawców - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2017-05-11 12:42:58
NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE - PILNE !!! - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2017-05-11 12:42:09
Dotacje dla przedsiębiorców - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2017-05-11 12:42:07
Informacje o funduszach europejskich - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2017-05-11 12:42:04
Informacje z Urzędu Marszałkowskiego - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2017-05-11 12:42:00
Zaproszenie na spotkanie- dotacje - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2017-05-11 12:40:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej w m. Gieczynek Mirosław Sokołowski 2017-05-11 07:47:09
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 12.06.2017 r. Karolina Woźniak 2017-05-10 14:46:27