herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczących ewidencji ludności. Anna Grzech 2018-04-23 08:25:26
Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczacych wydawania dowodów osobistych. Anna Grzech 2018-04-23 08:18:50
Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 Zofia Wach 2018-04-20 13:40:47
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie , II etap, roboty wykończeniowe, instalacje elektryczne, wewnętrzne przyłącze kablowe, instalacje sanitarne, przyłącza wod-kan. Zbigniew Gutowski 2018-04-19 13:51:33
Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie Zbigniew Gutowski 2018-04-19 13:06:26
Dowody osobiste - wniosek, informacje. Piotr Ciułek 2018-04-19 09:41:58
Miasto i Gmina Człopa: Przebudowa budynku w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu. Etap I Zbigniew Gutowski 2018-04-19 08:48:43
Miasto i Gmina Człopa: Przebudowa budynku w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu. Etap I Zbigniew Gutowski 2018-04-19 08:48:11
Miasto i Gmina Człopa: Przebudowa budynku w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu. Etap I Zbigniew Gutowski 2018-04-19 08:45:41
Miasto i Gmina Człopa: Przebudowa budynku w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu. Etap I Zbigniew Gutowski 2018-04-19 08:37:24
UCHWAŁA NR XXXIII.179.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2018 r. Zofia Wach 2018-04-18 12:04:44
Analiza stanu gospodarki odpadmi komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Człopa za 2017 rok Paulina Samolczyk 2018-04-13 14:23:10
Analiza stanu gospodarki odpadmi komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Człopa za 2017 rok Paulina Samolczyk 2018-04-13 14:22:21
ZARZĄDZENIE NR 23 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Człopa. Anna Grzech 2018-04-13 14:10:48
ZARZĄDZENIE NR 23 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Człopa. Anna Grzech 2018-04-13 14:10:09
Baza Aktów Własnych Piotr Ciułek 2018-04-12 13:17:41
Baza Aktów Własnych Piotr Ciułek 2018-04-12 13:16:29
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie , II etap, roboty wykończeniowe, instalacje elektryczne, wewnętrzne przyłącze kablowe, instalacje sanitarne, przyłącza wod-kan. Zbigniew Gutowski 2018-04-12 11:44:33
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 19.09.2017 r. Karolina Woźniak 2018-04-11 14:17:06
Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Człopie za 2017 r. Zofia Wach 2018-04-11 07:48:55
Protokół z sesji nr 31/2018 z dnia 10.01.2018r Piotr Ciułek 2018-04-10 07:57:34
Protokół z sesji nr 30/2018 z dnia 10.01.2018r Piotr Ciułek 2018-04-10 07:57:10
Protokół z sesji nr 29/2017 z dnia 28.12.2017r Piotr Ciułek 2018-04-10 07:56:25
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 15.05.2018 r. Karolina Woźniak 2018-04-09 13:11:22
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 15.05.2018 r. Karolina Woźniak 2018-04-09 13:04:06
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 15.05.2018 r. Karolina Woźniak 2018-04-09 13:01:41
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 15.05.2018 r. Karolina Woźniak 2018-04-09 13:00:33
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 15.05.2018 r. Karolina Woźniak 2018-04-09 12:57:48
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 15.05.2018 r. Karolina Woźniak 2018-04-09 12:57:18
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 15.05.2018 r. Karolina Woźniak 2018-04-09 12:53:53
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 15.05.2018 r. Karolina Woźniak 2018-04-09 12:52:50
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 15.05.2018 r. Karolina Woźniak 2018-04-09 12:49:47
Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie Zbigniew Gutowski 2018-04-05 12:05:41
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie , II etap, roboty wykończeniowe, instalacje elektryczne, wewnętrzne przyłącze kablowe, instalacje sanitarne, przyłącza wod-kan. Zbigniew Gutowski 2018-04-04 09:26:13
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie , II etap, roboty wykończeniowe, instalacje elektryczne, wewnętrzne przyłącze kablowe, instalacje sanitarne, przyłącza wod-kan. Zbigniew Gutowski 2018-04-03 15:01:04
Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21.03.2018 w sprawie regulaminu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice Anna Grzech 2018-04-03 14:07:17
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2018 Zofia Wach 2018-03-30 08:33:15
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT : opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, a także studium wykonalności dla całego zamierzenia inwestycyjnego pn. "Modernizacja sieci wodociągowej w Mieście i Gminie Człopa-etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem /4,1 km/" Paulina Samolczyk 2018-03-29 18:31:48
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT : opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, a także studium wykonalności dla całego zamierzenia inwestycyjnego pn. "Modernizacja sieci wodociągowej w Mieście i Gminie Człopa-etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem /4,1 km/" Paulina Samolczyk 2018-03-29 18:28:34
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Zofia Wach 2018-03-29 14:04:55