Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XV/116/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastruktury Społecznej na 2020 r. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:32:40
Uchwała nr XV/115/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Człopie na 2020 rok. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:32:19
Uchwała nr XV/114/2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2020 r. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:31:57
Lista obecności, przyjęcie porządku obrad 15 sesji oraz przyjęcie protokołu z sesji 14. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:31:32
Uchwała nr XV/119/2020 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:31:01
Uchwała nr XV/122/2020 w sprawie regulaminu ustalania wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:30:12
Uchwała nr XV/121/2020 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko?Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:27:40
Uchwała nr XV/120/2020 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Człopa. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:26:40
XV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 14.02.2020 Piotr Ciułek 2020-02-25 10:25:23
Uchwała nr XV/119/2020 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:24:27
Uchwała nr XV/118/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie na 2020 r. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:23:24
Uchwała nr XV/117/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na 2020r. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:22:05
Uchwała nr XV/116/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastruktury Społecznej na 2020 r. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:21:03
Uchwała nr XV/115/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Człopie na 2020 rok. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:20:06
Uchwała nr XV/114/2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2020 r. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:19:08
Lista obecności, przyjęcie porządku obrad 15 sesji oraz przyjęcie protokołu z sesji 14. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:17:54
Uchwały Rady Miejskiej w Człopie 2020r. Piotr Ciułek 2020-02-25 10:16:38
Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami/. Karolina Woźniak 2020-02-24 14:32:10
Rozporządzewnie Wojewody Zachodnipomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików. Piotr Ciułek 2020-02-21 12:07:18
Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28.01.2020r. w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków drodze do pracy i z pracy do domu. Anna Grzech 2020-02-20 10:17:18
Mieszkania chronione - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części strychu budynku wielorodzinnego na dwa lokale mieszkalne Marta Domagała 2020-02-19 14:52:53
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 Zofia Wach 2020-02-19 09:54:03
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 Zofia Wach 2020-02-19 09:52:53
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 Zofia Wach 2020-02-19 09:50:58
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku Zofia Wach 2020-02-19 09:48:26
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku Zofia Wach 2020-02-19 09:47:16
Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzedzie Miasta i Gminy Człopa Zofia Wach 2020-02-19 09:41:33
Zarządzenie nr 12/2020 z Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18.02.2020 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacyjnych i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla dzieci spoza obwodu Gminy Człopa na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Człopa. Anna Grzech 2020-02-19 08:59:25
Zarządzenie Burmistrza nr 108/2019 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i regulamin GZZK. Zbigniew Gutowski 2020-02-17 10:40:25
Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2020 Zofia Wach 2020-02-14 10:16:24
Mieszkania chronione - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części strychu budynku wielorodzinnego na dwa lokale mieszkalne Marta Domagała 2020-02-12 11:49:53
Mieszkania chronione - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części strychu budynku wielorodzinnego na dwa lokale mieszkalne Marta Domagała 2020-02-12 11:24:29
Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28.01.2020r. w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków drodze do pracy i z pracy do domu. Anna Grzech 2020-02-06 09:10:45
Uchwała NR X/75/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.07.2019r. Zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uczniów Szczególnie Uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa Piotr Ciułek 2020-02-05 10:11:11
Mieszkania chronione - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części strychu budynku wielorodzinnego na dwa lokale mieszkalne Marta Domagała 2020-02-05 08:47:36
Mieszkania chronione - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części strychu budynku wielorodzinnego na dwa lokale mieszkalne Marta Domagała 2020-02-05 08:47:02
Mieszkania chronione - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części strychu budynku wielorodzinnego na dwa lokale mieszkalne Marta Domagała 2020-02-05 08:46:47
Informacja o dodatkowym polowaniu zbiorowym w dniach 22-23.02.2020 r. Kujawskiego Koła Łowieckiego Nr 52 w Inowrocławiu Karolina Woźniak 2020-01-31 10:01:39
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu dla hodowców drobiu Karolina Woźniak 2020-01-31 09:55:41
Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2020 Zofia Wach 2020-01-30 14:05:58