herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XV/113/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.06.2016r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2015r. Piotr Ciułek 2016-06-28 09:31:35
Uchwała Nr XV/114/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.06.2016r w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2016-06-28 09:29:53
Uchwała Nr XV/115/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.06.2016r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok Piotr Ciułek 2016-06-28 09:28:55
Uchwała Nr XV/116/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.06.2016r w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Człopie oraz Rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności. Piotr Ciułek 2016-06-28 09:26:41
Uchwała Nr XV/117/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.06.2016r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Człopa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycia prawa własności posadowionych na niej budynków i budowli położonych na terenie Miasta Człopa Piotr Ciułek 2016-06-28 09:25:45
Uchwała Nr XV/118/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.06.2016r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Człopa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2016-06-28 09:24:48
Uchwała Nr XV/119/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.06.2016r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2016-06-28 09:23:30
Uchwała Nr XV/119/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.06.2016r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2016-06-28 09:23:19
Uchwała Nr XV/120/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.06.2016r w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Człopie. Piotr Ciułek 2016-06-28 09:22:37
Uchwała Nr XV/121/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.06.2016r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2016-06-28 09:21:28
XV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 22.06.2016 Piotr Ciułek 2016-06-28 09:17:39
Uchwała Nr XIV/112/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 24.05.2016r w sprawie zmiany Uchwały Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2016-2019 Piotr Ciułek 2016-06-28 09:16:31
Uchwała Nr XIV/111/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 24.05.2016r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2016r. Piotr Ciułek 2016-06-28 09:15:34
XIV Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 24.05.2016 Piotr Ciułek 2016-06-28 09:13:53
Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 Zofia Wach 2016-06-28 07:51:06
Zarządzenie Nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjetych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Zofia Wach 2016-06-28 07:49:34
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie usługi unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z wybranych nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa Marta Domagała 2016-06-27 14:03:09
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa I półrocze2018 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-06-16 13:37:06
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina Człopa I półrocze2018 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-06-16 13:36:35
Harmonogram odczytu wodomierzy - gmina Człopa I półrocze2018 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-06-16 13:35:59
Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Człopa. Piotr Ciułek 2016-06-14 11:58:42
Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania zwrotu zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom wykonującym prace przy monitorach ekranowych. Piotr Ciułek 2016-06-09 12:09:49
Dowody osobiste - wniosek, informacje. Piotr Ciułek 2016-06-08 10:55:34
Dowody osobiste - wniosek, informacje. Piotr Ciułek 2016-06-08 10:52:03
Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Człopa. Piotr Ciułek 2016-06-06 12:35:36
Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Człopa. Piotr Ciułek 2016-06-06 12:34:31
Oferty Pracy - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-06-06 07:23:36
Oferty Pracy - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-06-06 07:23:17
Ofertu pracy - PUP Wałcz - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-06-06 07:21:18
Ofertu pracy - PUP Wałcz - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-06-06 07:21:01
Ofertu pracy - PUP Wałcz - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-06-06 07:19:42
BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY ZA GRANICĘ - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-06-06 07:17:02
Oferty Pracy - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-06-06 07:16:36
Oferty Pracy - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-06-06 07:15:53
Szkolenie o uruchomieniu działalności - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-06-06 07:06:02
Szkolenie o uruchomieniu działalności - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-06-06 07:04:27
Szkolenie o uruchomieniu działalności - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-06-06 07:04:10
Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 Zofia Wach 2016-06-02 12:51:20
Aktywizacja młodych Mirosław Sokołowski 2016-05-30 13:02:21
Informacja Mobilnego punktu informacyjnego - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-05-27 07:02:42