herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Joanna Paliwoda 2016-08-05 14:22:57
Zarządzenie Nr 35/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 Piotr Ciułek 2016-08-03 08:40:10
Fundusze Europejskie - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-08-02 14:18:25
Lokalny Punkt Informacyjny Szczecinek - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-08-02 14:17:15
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 30.08.2016 r. Karolina Woźniak 2016-07-29 11:53:53
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 30.08.2016 r. Karolina Woźniak 2016-07-29 11:53:06
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 30.08.2016 r. Karolina Woźniak 2016-07-29 11:51:08
Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 Zofia Wach 2016-07-28 09:17:41
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji regranulatu z tworzyw sztucznych na dz. nr 89, obręb geodezyjny Marcinkowice, gmina Tuczno. Karolina Woźniak 2016-07-26 14:35:57
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30.06.2016 r. Zofia Wach 2016-07-22 12:06:36
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa I półrocze2018 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-07-21 12:22:51
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa I półrocze2018 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-07-21 12:22:07
Harmonogram odczytu wodomierzy - miasto Człopa I półrocze2018 - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-07-21 12:20:15
Burmistrz Miasta i Gminy Piotr Ciułek 2016-07-18 10:51:11
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Środowiska w Szczecinie. Piotr Ciułek 2016-07-14 09:00:51
Lokalny Punkt Informacyjny Szczecinek - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-07-11 07:39:16
Informacja Mobilnego punktu informacyjnego - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-07-11 07:37:45
Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-07-11 07:28:41
Zawiadomienie o wydaniu postanowiania dotyczącego braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji regranulatu z tworzyw sztucznych na dz. nr 89, obręb geodezyjny Marcinkowice, gmina Tuczno. Karolina Woźniak 2016-07-08 15:04:05
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Piotr Ciułek 2016-07-08 13:32:11
Wniosek o wykup mieszkania komunalnego Piotr Ciułek 2016-07-08 13:31:46
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy Piotr Ciułek 2016-07-08 13:31:14
Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 06.07.2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2016-07-08 11:19:56
Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 06.07.2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2016-07-08 11:18:14
Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 06.07.2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa. Karolina Woźniak 2016-07-08 11:14:01
Informacja dla pracodawców - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-07-08 08:43:08
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. Karolina Woźniak 2016-07-07 13:35:42
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. Karolina Woźniak 2016-07-07 13:34:44
Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 Zofia Wach 2016-07-06 11:41:58
Uchwała Nr XIII/108/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie uchwalenia kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Człopa dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenie elektronicznego rejestru zawieranych umów, oraz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE o STWIERDZENIU NIEWAŻNOŚCI. Piotr Ciułek 2016-07-05 12:29:23
Uchwała Nr XIII/108/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie uchwalenia kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Człopa dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenie elektronicznego rejestru zawieranych umów, oraz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE o STWIERDZENIU NIEWAŻNOŚCI. Piotr Ciułek 2016-07-05 12:27:19
Uchwała Nr XIII/108/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie uchwalenia kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Człopa dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenie elektronicznego rejestru zawieranych umów, oraz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE o STWIERDZENIU NIEWAŻNOŚCI. Piotr Ciułek 2016-07-05 12:25:36
Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 01 lipca2016 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz Zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Człopa Zofia Wach 2016-07-04 09:21:12
Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 01 lipca2016 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz Zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Człopa Zofia Wach 2016-07-04 09:19:16
Protokół z sesji nr 12/2016 z dnia 16.03.2016r Piotr Ciułek 2016-06-29 11:28:30
Protokół z sesji nr 11/2016 z dnia 23.02.2016r Piotr Ciułek 2016-06-29 11:28:02
Protokół z sesji nr 11/2016 z dnia 23.02.2016r Piotr Ciułek 2016-06-29 11:27:28
Zdzisław Kmieć Piotr Ciułek 2016-06-28 12:35:43
Zbigniew Tymecki Piotr Ciułek 2016-06-28 12:35:20
Uchwała Nr XV/113/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 22.06.2016r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2015r. Piotr Ciułek 2016-06-28 09:31:35