Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 Joanna Paliwoda 2017-12-05 14:27:56
Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 Joanna Paliwoda 2017-12-05 14:25:52
Informacja o wyborze oferty na wykonanie usługi polegającej na badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu " Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023 roku" Joanna Paliwoda 2017-12-04 14:41:35
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Człopa i jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Monika Krakowiak 2017-12-04 13:13:50
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Człopa i jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Monika Krakowiak 2017-12-04 13:13:35
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Człopa i jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Monika Krakowiak 2017-12-04 13:00:40
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Człopa i jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Monika Krakowiak 2017-12-04 12:56:15
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Człopa i jednostek organizacyjnych Gminy Człopa w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Monika Krakowiak 2017-12-04 12:55:39
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 60.000 litrów do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie Piotr Ciułek 2017-12-04 12:43:14
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 60.000 litrów do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie Piotr Ciułek 2017-12-01 13:21:18
Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-11-29 13:40:09
Uchwała NR XXVIII/214/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Człopie. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:15:23
Uchwała NR XXVIII/213/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie zmiany Uchwały XXVII/202/2017 Rady Miejskiej z dnia 20 września 2017 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zdrowotnego programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia na lata 2017 -2020. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:12:45
Uchwała NR XXVIII/212/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:11:27
Uchwała NR XXVIII/211/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowiezione do oczyszczalni ścieków z terenu gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:10:30
Uchwała NR XXVIII/210/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:09:46
Uchwała NR XXVIII/209/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców Gminy Człopa w wodę. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:08:36
Uchwała NR XXVIII/208/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:07:45
Uchwała NR XXVIII/207/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:06:59
Uchwała NR XXVIII/206/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2018 rok. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:06:11
Uchwała NR XXVIII/205/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru Piotr Ciułek 2017-11-29 10:05:19
Uchwała NR XXVIII/204/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 23.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2017 rok. Piotr Ciułek 2017-11-29 10:04:21
XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 23.11.2017 Piotr Ciułek 2017-11-29 10:01:45
Ceny wody na rok 2018 Piotr Ciułek 2017-11-27 14:26:26
ZAPYTANIE OFERTOWE:badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023r." Paulina Samolczyk 2017-11-24 11:56:34
ZAPYTANIE OFERTOWE:badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023r." Paulina Samolczyk 2017-11-24 11:55:23
ZAPYTANIE OFERTOWE:badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023r." Paulina Samolczyk 2017-11-24 11:52:29
ZAPYTANIE OFERTOWE:badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023r." Paulina Samolczyk 2017-11-24 11:50:59
ZAPYTANIE OFERTOWE:badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023r." Paulina Samolczyk 2017-11-24 11:46:06
ZAPYTANIE OFERTOWE:badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023r." - dokument usunięty Paulina Samolczyk 2017-11-24 11:43:23
ZAPYTANIE OFERTOWE:badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji projektu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do 2023r." - dokument usunięty Paulina Samolczyk 2017-11-24 11:43:02
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - dokument usunięty Zofia Wach 2017-11-22 10:01:55
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia: Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa - dokument usunięty Zofia Wach 2017-11-22 10:00:11
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia: Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa - dokument usunięty Zofia Wach 2017-11-22 09:59:40
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia: Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa - dokument usunięty Zofia Wach 2017-11-22 09:58:41
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia: Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa - dokument usunięty Zofia Wach 2017-11-22 09:55:57
Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-11-22 09:52:19
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA o przeznaczeniu nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa Karolina Woźniak 2017-11-16 12:36:00
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA o przeznaczeniu nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Człopa Karolina Woźniak 2017-11-16 12:32:59
Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2018-2024 Zofia Wach 2017-11-16 07:21:13