herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania środowiskowego dla przedsięwzięcia: przebudowa drogi powiatowej nr 2320Z w m. Jaglice Monika Krakowiak 2017-04-28 11:26:42
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31.03.2017 r. r. Zofia Wach 2017-04-27 11:52:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazy telefonii komórkowej Mirosław Sokołowski 2017-04-25 09:35:31
Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-04-24 08:07:16
Protokół z sesji nr 21/2017 z dnia 22.02.2017r Piotr Ciułek 2017-04-19 11:15:19
Protokół z sesji nr 20/2016 z dnia 30.01.2017r Piotr Ciułek 2017-04-19 11:14:09
Zaproszenie na spotkanie- dotacje - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2017-04-18 07:30:24
Zaproszenie na spotkanie - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2017-04-18 07:28:59
Zarządzenie nr 17/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 3 kwietnia 2017 r w sprawie przekazania w użytkowanie środka trwałego na rzecz Ochotniczej strazy Pożarnej w Mielęcinie Joanna Paliwoda 2017-04-14 11:51:37
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Piotr Ciułek 2017-04-13 08:14:02
Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawozdaniu finansowym Zofia Wach 2017-04-13 08:10:19
Przebudowa ulic w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach operacji pn.: "Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej i Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Ciułek 2017-04-07 13:33:14
Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Zofia Wach 2017-04-07 12:29:50
Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-04-06 08:43:37
Uchwała nr XXII/179/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie ustalenia stawek bazowych opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-04-04 09:19:25
Uchwała nr XXII/178/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie zaliczenia dróg i ulic na terenie gminy Człopa do kategorii dróg gminnych. Piotr Ciułek 2017-04-04 09:18:53
Uchwała nr XXII/177/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Człopa do realizacji wspólnego przedsięwzięcia "Przebudowa drogi Golin ? Brzeźniak ? Miradź ? Jelenie" Piotr Ciułek 2017-04-04 09:18:21
Uchwała nr XXII/176/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Agnieszki Witczak na działanie Kierownika Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury i Sportu w Człopie. Piotr Ciułek 2017-04-04 09:17:19
Uchwała nr XXII/175/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na lata 2017-2018 na "Przebudowę ul. Kopernika, Targowej, Rynkowej w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Ciułek 2017-04-04 09:16:27
Uchwała nr XXII/174/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2017 na "Przebudowę ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Piotr Ciułek 2017-04-04 09:15:22
Uchwała nr XXII/173/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. Piotr Ciułek 2017-04-04 09:14:20
Uchwała nr XXII/172/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego. Piotr Ciułek 2017-04-04 09:13:13
Uchwała nr XXII/171/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Człopa. Piotr Ciułek 2017-04-04 09:12:47
Uchwała nr XXII/170/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Człopa, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu z kryteriów. Piotr Ciułek 2017-04-04 09:11:19
Uchwała nr XXII/169/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2017-04-04 09:10:43
Uchwała nr XXII/168/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie. Piotr Ciułek 2017-04-04 09:09:37
Uchwała nr XXII/167/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/161/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2017 ? 2025 Piotr Ciułek 2017-04-04 09:06:50
Uchwała nr XXII/166/2017 z dnia 30.03.2017r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2017 rok. Piotr Ciułek 2017-04-04 08:55:44
XXII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.03.2017 Piotr Ciułek 2017-04-04 08:53:17
Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Człopa. Karolina Woźniak 2017-03-31 15:02:49
Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Człopa. Karolina Woźniak 2017-03-31 15:01:21
Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok. Piotr Ciułek 2017-03-31 11:25:52
Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok. Piotr Ciułek 2017-03-31 11:24:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2320Z Mirosław Sokołowski 2017-03-31 08:07:30
Przebudowa ul. Strzeleckiej i części ul. Paderewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Piotr Ciułek 2017-03-30 09:46:36
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Człopa nr 7/2017 z dnia 07.03.2017 r. w sprawie stawek bazowych opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Monika Krakowiak 2017-03-29 07:56:13
Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2017 Zofia Wach 2017-03-29 07:43:38
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2017-03-28 12:59:54
NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE - PILNE !!! - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2017-03-22 11:27:37
Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20.03.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Oceniającego Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Człopa Piotr Ciułek 2017-03-21 14:36:35