herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Beata Książkiewicz Piotr Ciułek 2016-05-16 09:29:12
Waldemar Trybuła Piotr Ciułek 2016-05-16 09:28:49
Rada Miejska za rok 2015r. Piotr Ciułek 2016-05-16 09:28:21
Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany skladu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czlopie. Piotr Ciułek 2016-05-13 11:22:20
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Joanna Paliwoda 2016-05-11 14:42:37
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. - dokument usunięty Joanna Paliwoda 2016-05-11 14:40:46
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Joanna Paliwoda 2016-05-11 14:40:30
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia. - dokument usunięty Joanna Paliwoda 2016-05-11 14:40:30
Informacja dla klubów sportowych w gminie Mirosław Sokołowski 2016-05-10 09:54:58
Nabory do konkursów - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-05-10 09:53:21
Targi pracy w Wałczu - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-05-10 09:15:31
Spotkanie informacyjne - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-05-10 09:14:32
Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-05-10 09:12:58
Fundusze Europejskie - dokument usunięty Mirosław Sokołowski 2016-05-09 14:54:02
Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 05 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany składu Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. Piotr Ciułek 2016-05-06 10:33:48
UCHWAŁA NR XLIV.172.Z.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie M i G Człopa na 2016 rok. Piotr Ciułek 2016-05-04 09:40:10
Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 Zofia Wach 2016-04-29 14:07:48
Zawiadomienie o wyborze oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2016-04-28 07:32:27
Zawiadomienie o wyborze oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2016-04-28 07:31:19
Zawiadomienie o wyborze oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2016-04-28 07:30:42
Zawiadomienie o wyborze oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Człopa. Monika Krakowiak 2016-04-28 07:30:41
Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie Marta Domagała 2016-04-27 07:35:47
Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Człopa. Piotr Ciułek 2016-04-25 12:05:07
Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznym Gimnazjum w Człopie od roku szkolnego 2016/17 w formie elektronicznej. Piotr Ciułek 2016-04-25 12:03:43
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31.03.2016 r. Zofia Wach 2016-04-22 13:07:04
Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznym Gimnazjum w Człopie od roku szkolnego 2016/17 w formie elektronicznej. Piotr Ciułek 2016-04-22 07:48:47
Przebudowa ul. Polnej i Rybackiej wraz z łącznikami w Człopie Marta Domagała 2016-04-20 12:13:30
ZARZĄDZENIE Nr 90/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10.12.2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. Piotr Ciułek 2016-04-15 13:20:53
ZARZĄDZENIE Nr 90/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10.12.2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-04-15 13:20:05
ZARZĄDZENIE Nr 90/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10.12.2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. - dokument usunięty Piotr Ciułek 2016-04-15 13:19:25
Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 08 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Człopa na rok 2016 Zofia Wach 2016-04-14 08:47:30
Uchwała Nr XIII/102/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2016 rok. Piotr Ciułek 2016-04-13 10:05:23
Uchwała Nr XIII/103/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie zmiany uchwały Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2016 ? 2019. Piotr Ciułek 2016-04-13 10:04:24
Uchwała Nr XIII/104/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Człopa środków stanowiących fundusz sołecki. Piotr Ciułek 2016-04-13 10:03:24
Uchwała Nr XIII/105/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie zmiany uchwały Nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 17 listopada problemów 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na 2016 rok. Piotr Ciułek 2016-04-13 10:02:04
Uchwała Nr XIII/106/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie nadania nazwy Przedszkolu Publicznemu, ul. Przedszkolna 1 w Człopie. Piotr Ciułek 2016-04-13 10:00:38
Uchwała Nr XIII/107/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2016-04-13 09:59:48
Uchwała Nr XIII/108/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie uchwalenia kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Człopa dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenie elektronicznego rejestru zawieranych umów, oraz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE o STWIERDZENIU NIEWAŻNOŚCI. Piotr Ciułek 2016-04-13 09:58:51
Uchwała Nr XIII/109/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu. Piotr Ciułek 2016-04-13 09:57:59
Uchwała Nr XIII/110/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30.03.2016r w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/186/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2016-04-13 09:55:52