Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Człopa
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej (żłobek z przychodnią NZOZ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. Mirosław Sokołowski 2020-07-24 08:50:04
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta Człopa; data przetargu: 25.08.2020 r. Karolina Woźniak 2020-07-23 10:28:33
Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2020 Zofia Wach 2020-07-22 14:44:20
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Miasta Człopa; data przetargu: 25.08.2020 r. Karolina Woźniak 2020-07-22 13:37:41
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Człopie w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu - etap III Marta Domagała 2020-07-22 12:41:20
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 Zofia Wach 2020-07-22 10:32:40
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2019 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 Zofia Wach 2020-07-22 10:31:19
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 Zofia Wach 2020-07-22 10:27:34
RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 Zofia Wach 2020-07-22 10:26:13
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJIjednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku Zofia Wach 2020-07-22 10:24:53
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku Zofia Wach 2020-07-22 10:23:17
Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy do dnia 30 czerwca roku 2020 Zofia Wach 2020-07-22 10:21:41
Uchwała Nr XIX/148/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały zmiany Uchwały Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2020 -2025 Elżbieta Pawlak 2020-07-20 10:12:27
Uchwała Nr XIX/150/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człopa na lata 2019 - 2032" Elżbieta Pawlak 2020-07-20 10:11:47
Uchwała Nr XIX/151/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIII/90/2019 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty od posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Elżbieta Pawlak 2020-07-20 10:10:08
Uchwała Nr XIX/150/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Człopa na lata 2019 - 2032" Elżbieta Pawlak 2020-07-20 10:08:03
Uchwała Nr XIX/149/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie Miasta i Gminy Człopa. Elżbieta Pawlak 2020-07-20 10:05:42
Uchwała Nr XIX/148/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały zmiany Uchwały Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2020 -2025 Elżbieta Pawlak 2020-07-20 10:01:40
Uchwała Nr XIX/147/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2020 rok. Elżbieta Pawlak 2020-07-20 09:59:12
Uchwała Nr XIX/146/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa. Elżbieta Pawlak 2020-07-20 09:56:05
Uchwała Nr XIX/145/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Człopa za 2019 rok. Elżbieta Pawlak 2020-07-20 09:52:41
Uchwała Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa. Elżbieta Pawlak 2020-07-20 09:49:33
Lista obecności Elżbieta Pawlak 2020-07-20 09:45:21
XIX Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 30.06.2020 Elżbieta Pawlak 2020-07-20 09:41:05
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Karolina Woźniak 2020-07-17 14:38:25
Zarządzenie nr 38/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania w administrowanie środka trwałego na rzecz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Człopie Marta Domagała 2020-07-16 10:18:53
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Człopie w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu - etap III Marta Domagała 2020-07-16 10:09:59
Informacja w sprawie szacowania szkód z obwodów łowieckich nr 239 i 240 Karolina Woźniak 2020-07-16 09:54:50
Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie sposobu zgłaszania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Karolina Woźniak 2020-07-16 09:44:05
Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie sposobu zgłaszania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Karolina Woźniak 2020-07-16 09:42:50
Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie sposobu zgłaszania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Karolina Woźniak 2020-07-16 09:42:17
Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2020 Zofia Wach 2020-07-15 10:00:10
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego o wydanie warunków zabudowy. Mirosław Sokołowski 2020-07-14 12:52:51
Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do ustalonej dokumentacji przyjetych zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Zofia Wach 2020-07-14 08:07:00
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Człopie w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu - etap III Piotr Ciułek 2020-07-08 13:24:34
Odpowiedź na petycję złożoną w dniu 25.06.2020r. - Jawność i Transparentność w Gminach Piotr Ciułek 2020-07-03 13:44:54
Odpowiedź na petycję złożoną w dniu 25.06.2020r. - Jawność i Transparentność w Gminach Piotr Ciułek 2020-07-03 13:38:38
Odpowiedź na petycję złożoną w dniu 25.06.2020r. - Jawność i Transparentność w Gminach Piotr Ciułek 2020-07-03 13:36:52
Petycja złożona w dniu 25.06.2020r. - Jawność i Transparentność w Gminach Piotr Ciułek 2020-07-03 13:35:11
Odpowiedź na petycję złożoną w dniu 25.06.2020r. - Jawność i Transparentność w Gminach Piotr Ciułek 2020-07-03 13:25:44