herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała NR XXXII/234/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27.03.2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2018-04-30 08:02:39
Uchwała NR XXXII/233/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27.03.2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Człopa. Piotr Ciułek 2018-04-30 08:00:32
Uchwała NR XXXII/232/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27.03.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/220/2017 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa na lata 2018-2024. Piotr Ciułek 2018-04-30 07:59:17
Uchwała NR XXXII/231/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27.03.2018r. w sprawie zmian w budżecie MiG Człopa na rok 2018.. Piotr Ciułek 2018-04-30 07:42:59
XXXII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 27.03.2018 Piotr Ciułek 2018-04-30 07:40:28
Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie. Zbigniew Gutowski 2018-04-27 14:29:16
Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie. Zbigniew Gutowski 2018-04-27 14:28:54
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 Zofia Wach 2018-04-27 13:45:01
Ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia Joanna Paliwoda 2018-04-26 13:40:03
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku Zofia Wach 2018-04-24 08:17:05
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku Zofia Wach 2018-04-24 08:15:30
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku Zofia Wach 2018-04-24 08:11:59
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku Zofia Wach 2018-04-24 08:04:13
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku Zofia Wach 2018-04-24 08:03:16
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa. Piotr Ciułek 2018-04-23 08:48:50
Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczących ewidencji ludności. Anna Grzech 2018-04-23 08:25:26
Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczacych wydawania dowodów osobistych. Anna Grzech 2018-04-23 08:18:50
Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2018 Zofia Wach 2018-04-20 13:40:47
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie , II etap, roboty wykończeniowe, instalacje elektryczne, wewnętrzne przyłącze kablowe, instalacje sanitarne, przyłącza wod-kan. Zbigniew Gutowski 2018-04-19 13:51:33
Budowa budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie Zbigniew Gutowski 2018-04-19 13:06:26
Dowody osobiste - wniosek, informacje. Piotr Ciułek 2018-04-19 09:41:58
Miasto i Gmina Człopa: Przebudowa budynku w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu. Etap I Zbigniew Gutowski 2018-04-19 08:48:43
Miasto i Gmina Człopa: Przebudowa budynku w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu. Etap I Zbigniew Gutowski 2018-04-19 08:48:11
Miasto i Gmina Człopa: Przebudowa budynku w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu. Etap I Zbigniew Gutowski 2018-04-19 08:45:41
Miasto i Gmina Człopa: Przebudowa budynku w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu. Etap I Zbigniew Gutowski 2018-04-19 08:37:24
UCHWAŁA NR XXXIII.179.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2018 r. Zofia Wach 2018-04-18 12:04:44
Analiza stanu gospodarki odpadmi komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Człopa za 2017 rok Paulina Samolczyk 2018-04-13 14:23:10
Analiza stanu gospodarki odpadmi komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Człopa za 2017 rok Paulina Samolczyk 2018-04-13 14:22:21
ZARZĄDZENIE NR 23 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Człopa. Anna Grzech 2018-04-13 14:10:48
ZARZĄDZENIE NR 23 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Człopa. Anna Grzech 2018-04-13 14:10:09
Baza Aktów Własnych Piotr Ciułek 2018-04-12 13:17:41
Baza Aktów Własnych Piotr Ciułek 2018-04-12 13:16:29
Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie , II etap, roboty wykończeniowe, instalacje elektryczne, wewnętrzne przyłącze kablowe, instalacje sanitarne, przyłącza wod-kan. Zbigniew Gutowski 2018-04-12 11:44:33
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 19.09.2017 r. Karolina Woźniak 2018-04-11 14:17:06
Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Człopie za 2017 r. Zofia Wach 2018-04-11 07:48:55
Protokół z sesji nr 31/2018 z dnia 10.01.2018r Piotr Ciułek 2018-04-10 07:57:34
Protokół z sesji nr 30/2018 z dnia 10.01.2018r Piotr Ciułek 2018-04-10 07:57:10
Protokół z sesji nr 29/2017 z dnia 28.12.2017r Piotr Ciułek 2018-04-10 07:56:25
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 15.05.2018 r. Karolina Woźniak 2018-04-09 13:11:22
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 15.05.2018 r. Karolina Woźniak 2018-04-09 13:04:06