herb BIP - Miasto i Gmina Człopa

www.czlopa.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
VIII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.09.2015 Piotr Ciułek 2015-10-07 07:46:50
VII Sesja Rady Miejskiej w Człopie - 29.06.2015 Piotr Ciułek 2015-10-07 07:44:47
Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza MiG Człopa z dnia 5.10.2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Piotr Ciułek 2015-10-07 07:39:16
ZARZĄDZENIE Nr 68/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-10-06 14:53:27
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Człopa, data przetargu: 03.11.2015 r. Karolina Woźniak 2015-09-30 14:55:48
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Karolina Woźniak 2015-09-30 14:54:04
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2015-09-30 14:53:15
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. - dokument usunięty Karolina Woźniak 2015-09-30 14:52:53
ZARZĄDZENIE Nr 64/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 24.09.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-09-29 10:05:31
Zbiórka odpadów problemowych Monika Krakowiak 2015-09-29 07:12:21
Zbiórka odpadów problemowych Monika Krakowiak 2015-09-29 07:11:40
Obwieszczenie Burmistrza M i G Człopa z dnia 21.09.2015roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania. Piotr Ciułek 2015-09-25 14:10:54
Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza MiG Człopa w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów. Piotr Ciułek 2015-09-25 14:10:42
Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza MiG Człopa w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego wyborach do Sejmu i Senatu RP. Piotr Ciułek 2015-09-25 14:10:27
WYBORY DO SEJMU I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015 R. Piotr Ciułek 2015-09-25 14:10:13
Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza MiG Człopa w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego wyborach do Sejmu i Senatu RP. Piotr Ciułek 2015-09-25 13:49:29
Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza MiG Człopa w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów. Piotr Ciułek 2015-09-25 13:48:11
Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza MiG Człopa w sprawie wyznaczenia nieodpłatnych miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów. Piotr Ciułek 2015-09-25 13:47:46
Obwieszczenie Burmistrza M i G Człopa z dnia 21.09.2015roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania. Piotr Ciułek 2015-09-25 13:46:08
ZARZĄDZENIE Nr 59/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 03.09.2015 r. w sprawie ustalenia stawek bazowych opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych stanowiących własność MiG Człopa Piotr Ciułek 2015-09-25 13:33:22
Uchwała Nr XCIX.356.Z.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 18 września 2015r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza MiG Człopa informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za pierwsze półrocze 2015 r. Piotr Ciułek 2015-09-25 11:48:15
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogi Piotr Ciułek 2015-09-23 09:39:11
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 03.09.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-09-09 14:44:33
ZARZĄDZENIE Nr 58/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 03.09.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-09-09 14:43:32
Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 05.10.2015 r. Karolina Woźniak 2015-09-02 18:15:37
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Człopa, data przetargu: 05.10.2015 r. Karolina Woźniak 2015-09-02 18:06:36
ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18.08.2015r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych i koordynatora gminnego oraz określenia szczegółowych zadań realizowanych przez osoby wyznaczone do pełnienia tych funkcji. Piotr Ciułek 2015-09-01 11:55:28
ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18.08.2015r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych i koordynatora gminnego oraz określenia szczegółowych zadań realizowanych przez osoby wyznaczone do pełnienia tych funkcji. Piotr Ciułek 2015-09-01 11:54:56
ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 18.08.2015r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych i koordynatora gminnego oraz określenia szczegółowych zadań realizowanych przez osoby wyznaczone do pełnienia tych funkcji. Piotr Ciułek 2015-09-01 11:54:37
ZARZĄDZENIE Nr 55/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25.08.2015r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie. Piotr Ciułek 2015-09-01 08:25:49
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25.08.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-08-31 10:44:42
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25.08.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-08-31 10:44:19
ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 25.08.2015r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Człopa oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015r. Piotr Ciułek 2015-08-31 10:43:32
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie usługi unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z wybranych nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Człopa Piotr Ciułek 2015-08-19 13:51:17
ZARZĄDZENIE Nr 52/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 11.08.2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015roku. Piotr Ciułek 2015-08-19 12:43:01
Wykaz Obwodowych Komisji do spraw referendum na dzień 06.09.2015r Piotr Ciułek 2015-08-19 12:41:05
ZARZĄDZENIE Nr 50/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 07 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2015 Piotr Ciułek 2015-08-17 13:12:56
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia Karolina Woźniak 2015-08-07 15:57:03
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia Karolina Woźniak 2015-08-07 15:56:30
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia Karolina Woźniak 2015-08-07 15:55:51